Články

Postní zamyšlení 2017


Salvátorský cyklus postních zamyšlení letos začíná 9.března od 19.30. Postní zamyšlení, ke kerým jsme opět pozvali několik zajímavých hostů, se inspirují jak tradicí postních kázání, tak i letošní uměleckou instalací fragmentu Krista v Getsemanech. Konat se bude po pět postních čtvrtků v kostele před adorací. Setkáme se v presbytáři u instalace, vstup je kostelem z Křižovnického náměstí. 

 9.3.  P. Jan Kotas, rektor arcibiskupského semináře v Praze AUDIOZÁZNAM
16.3. František Tichý, ředitel gymnázia Přírodní škola  AUDIOZÁZNAM
23.3. sr. Petra Pavlíčková OSB z komunity Venio na Bílé hoře
30.3. P. Benedikt Mohelník OP, provinciál dominikánského řádu
 6.4.  sr. Irena Göbelová CSTF z Karmelu Edith Stein 

 

Související články

Komentáře