Články

Kalendář radostných událostí v životě katechumenů a biřmovanců

Základy víry | Martin Staněk | 11.1.2017 17:17

"Kalendář radostných událostí" - leden až červen 2017

 

všichni

 

 Středa 1.března (Popeleční středa) 19.00 hodin – Mše sv. s udílením popelce

 

 

I katechumeni mohou při mši sv. přijmout svátostinu  - znamení popele na čelo.

biřmovanci          
(katechumeni volitelně)

 

 

 

Kdykoliv - svátost smíření před přijetím biřmování (není nutné přijmout tuto svátost v Akademické farnosti).  Katechumenům se nabízí "rekapitulační" duchovní rozhovor před přijetím křtu.  Kněží  a  sr.Irena ve čtvrtky a úterky, duchovní rozhovory s ostatními (sr.Denisa, manželé Muchovi, Martin Staněk) po dohodě.

 

katechumeni

 

 

     

 Neděle 5.března 2017 (1.neděle postní)

 

 

 Při mši sv. ve 20 hodin proběhne obřad zařazení mezi čekatele křtu (jinak též obřad Vyvolení). Sraz  bude i s kmotry  v 18.45 v sakristii.  Obřad proběhne po kázání,  katechumeni poté odcházejí  do sakristie.

 

 

 Přítomnost kmotra je důležitá, není však podmínkou vstupu. 

 

 

   

 

 

 

katechumeni

 

 Všechny postní neděle

 

 

 

Začíná finální intenzivní příprava ke křtu. O všech nedělích budou při večerní mši sv. po kázání probíhat obřady žehnání + tzv. skrutinia  (2., 3. a 4. neděle postní).  Skrutinia mají být pro čekatele křtu povinná, samozřejmě nemoc, dopravní nedostupnost, starost o rodinu atd. omlouvají z účasti. Během postních nedělí budou také předány tzv. poklady víry – Credo a Otčenáš.

podrobněji program nedělních žehnání katechumenů.

Sraz bude vždy ve 20h u mříže po obou stranách, pak průvod ve čtyřstupu k oltáři, zde krátká úklona a ústup do rezervovaných lavic - po kázání předstoupení před oltář (či spíše okolo oltáře - podle počtu), kde proběhne žehnání, přímluvy atd., pak odchod do sakristie.

 

1.neděle postní 5.3. - vstup mezi čekatele křtu po kázání, odchod do sakristie

2.postní 12.3. 20.00 - průvod, po kázání žehnání katechumenů, odchod do sakristie

3.postní 19.3. 20.00 - průvod, po kázání 1.skrutinium s předáním Creda, odchod do sakristie

4.postní 26.3. 20.00 - průvod, po kázání 2.skrutinium, odchod do sakristie

5.postní 2.4. 20.00 - průvod, po kázání 3.skrutinium s předáním modlitby Otčenáš

Květná neděle - není stanoven zvláštní program pro katechumeny

 

 

 

 

pomalí biřmovanci a katechumeni

 

 Víkendy KZV 4A 10.-12.2 ,    4B 10.-12.3.,    4C 24.3.-26.3.2017

 

 

 

rychlí biřmovanci

 

 Víkendy:  27.-29.1. 2017 v Kolíně

 

 

 

 

 

 Velikonoce 2017

 

všichni

 

 Květná neděle 9.4.

 

 

 Na mše sv. ve 14 i ve 20 hodin si přineste vlastní ratolesti, obřady začínají na nádvoří

 

 

 

Zelený čtvrtek  13.4. - 18.00 mše sv. na památku Večeře Páně

 

                     

pomalí biřmovanci

 

Obřad přijetí do katolické církve (po kázání). Týká se těch, kdo byli pokřtěni v jiných církvích.  Sraz v 17.15 s kmotry v sakristii.  

 

pomalí biřmovanci a nově přijatí do církve

 

Společné první sv. přijímání.  Týká se těch, kdo se připravují k biřmování a dosud nechodili ke svátostem, též nově přijatých do církve.

 

 

 Velký pátek 14.4.

   

 všichni

 

 18.00  Bohoslužba na památku Umučení Páně.

 

 

 

katechumeni

 

 Bílá sobota 15.4.

21.00  Bohoslužba Velikonoční Vigilie s obřadem křtu a  biřmování dospělých 

18.30 Sraz katechumenů s kmotry v sakristii; proběhnou přípravné obřady Efeta, volba křesťanského jména  a složení Vyznání víry.

 

 

 21.00 Obřady začnou na nádvoří Klementina.

 

 

pomalí biřmovanci
a rychlí biřmovanci

 

 23.4.  14.00 Biřmování. (Biřmuje Mons. Václav Malý) Sraz ve 13.00 s kmotry v sakristii.

 

katechumeni

 

 23. 4.  10.00   V intencích Řádu katechumenátu v Arcidiecézi pražské zve arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka OP všechny nově pokřtěné své arcidiecéze ke společnému slavení          eucharistie do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Zváni jsou všichni nově pokřtění se svými kmotry. Je vhodné, aby si nově pokřtění přinesli i bílé roušky, které obdrželi při křtu, při bohoslužbě je měli na sobě a v jejím závěru je odložili (a odnesli si domů)
Po společném slavení eucharistie v katedrále jsou všichni neofyté se svými kmotry zváni na neformální setkání do Arcibiskupského paláce (Sál kardinála Berana). 

 

katechumeni a biřmovanci

 

 

   

někdy v dubnu - slavnostní zakončení KZV v nějakém podniku x.té cenové skupiny

 

 

 

 

rychlí biřmovanci (a částečně pomalí)

 

 

 

 Mystagogický víkend  s manželi Muchovými (datum a místo bude upřesněno)

 

novokřtěnci a pomalí biřmovanci            

 

Mystagogický víkend  s Martinem Staňkem (datum a místo bude upřesněno)

 

ADMINISTRATIVA ke křtu i k biřmování se objeví ZDE kolem 5. března 2017. 

 

K řešení stávajících sňatků, uzavřených před křtem či biřmováním:

Svatba s nepokřtěným na úřadě – není třeba nic zplatňovat, manželství je přirozeně platné
Svatba s katolíkem na úřadě (pokřtění biřmovanci - i s nepokřtěným)– sňatek je církevně právně neplatný, je třeba jej buď sanovat (administrativně pomocí žádosti biskupovi zplatnit zpětně k datu civilní svatby) nebo konvalidovat, tzn. absolvovat novou svatbu v kostele, tentokrát  již jen jako církevní obřad bez nutnosti civilního vyřizování. Manželství je pak nejen platné, ale i svátostné.
Svatba s katolíkem v kostele – samozřejmě platný sňatek, okamžikem křtu se stává manželství navíc plně svátostným.
Všechna zplatnění  se týkají jen těch manželství, ve kterých je výslovná vůle obou stran ve svazku setrvat až do smrti.

Pro složitost manželského církevního práva prosím kontaktujte Martina Staňka na [email protected]

Související články

Komentáře