Články

Advent a Vánoce 2016

Aktuality | Marta Mills | 30.11.2016 09:00

V neděli 27.11. začala doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při obou mších byl požehnán adventní věnec. Barva doby adventní je fialová. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme dobu adventní jak liturgicky - zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních koncertů. 
Advent na Víra.cz   Advent na Wiki  Advent na cirkev.cz

RORÁTY

Zpívat se budou o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme neodnášejte je,děkujeme.

Historie rorátů      Roráty v Katedrále

Ranní roráty v katedrále (pátky 2., 9., a 16.12) 
VKH Praha ve spolupráci s Akademickou farností zve k návštěvě pátečních rorátních mší do katedrály sv. Víta. Začátek v 6.30. Po mši následuje odchod na společnou snídani z vlastních zásob. 

BENEFIČNÍ AKCE

Tradiční benefiční koncert Salvátorské scholy se uskuteční ve středu 14. prosince od 18.30. Mimo jiné budou uvedeny písně J. Temla, V. Gavrilina, Z. Kodályho, M. Reisera, K. Skleničky a jiných. Vystoupí Salvátorská schola a jako hosté Dětský katedrální sbor, na varhany zahraje Soňa Kružíková.

V pondělí 19. prosince od 20.00 se v našem kostele také již tradičně rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy.

Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy i benefice Orchestru a sboru UK přispěje na podporu společnosti Stopa, tedy ve prospěch pacientů po transplantaci kostní dřeně. Vstupné na oba koncerty je tedy dobrovolné, prosíme však o Vaši štědrou ruku.

 

O 3. neděli adventní (11.12.) po mši sv. ve 14.00 a 20.00 můžete v chodbě za sakristií kostela navštívit misijní stánek Přátel New Renato a zakoupením vánočních přáníček, svíček, perníčků aj. dárkových předmětů podpořit činnost nevládní neziskové organizace New Renato působící v oblasti Kashitu v Zambii. Lidé z vikariátu Mishikishi se rozhodli, že se chtějí postarat o sirotky a podvyživené děti ve svém okolí. Vědí, že pokud svůj plán chtějí uskutečnit, musí nejprve vzdělat celou společnost. Proto začali stavět školy (4 ZŠ s 550 dětmi, 4 školky se 150 dětmi) a pořádat výukové semináře. Pracují s dětmi, mládeží, seniory, HIV pozitivními, s matkami podvyživených a jinak nemocných dětí, učí zemědělství. Unikátností celé organizace je to, že ji založili a vedou místní lidé (Afričané), což je v Africe ojedinělá skutečnost. Výtěžek podpoří projekt střední školy v Kashitu.

 

15.12. MÁME OTEVŘENO 

Tento čtvrtek bude již tradičně patřit stavbě Betléma, instalaci vánočních stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoliv mezi 10.00 a 16.30. Děkujeme!

Liturgická čtení v době adventní:
1. neděle adventní 
2. neděle adventní 
3. neděle adventní - gaudete
4. neděle adventní

Předvánoční zpovědní služba

čtvrtek  15.12.  18.00 - 22.00 v sakristii

čtvrtek 22.12.  19.00 - 22.00 v sakristii

VÁNOCE 2016

sobota 24.12. 24.00 Půlnoční mše sv. Celebruje Mons. Tomáš Halík, zazní  Missa Sacratissimae Trinitatis P. Gunthera Jacoba OSB. V přímém přenosu ČRo Vltava

neděle 25.12.  Slavnost Narození Páně. Mši sv. ve 14.00 a 20.00 celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 1.1. 2017  Slavnost Matky Boží Panny Marie. Novoroční mši sv. ve 14.00 a ve 20.00 celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 8.1. Svátek Křtu Páně. 14.00 a 20.00. Mše sv. celebruje Mons. Tomáš Halík

 

Salvátorský betlém

Základem betlému je dílo řezbářské dílny Jana Procházky z Příbrami. Kvalitní práce je doplněna několika sádrovými figurami. Jesle jsou stavěny na mensu postranního oltáře bez architektury. Zajímavá je postava pastýře s troubou. Je připomínkou štědrovečerního vytrubování na Příbramsku. Betlém byl vytvořen asi na počátku 20. století. Dílna Jana Procházky zhotovila hodně podobných betlémů, v Praze je však tento asi jediným. Sídlem firmy byla Příbram, č.208  – III. , u Svaté Hory. Zakladatel firmy byl Jan Procházka (1854 – 1944), v živnosti pokračovali synové Emanuel a Josef. 
V kostele sv.Klimenta, předchůdci dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu jezuité postavili pravděpodobně v roce 1562 první betlém v Čechách. Ten se však bohužel nedochoval.

zpracováno podle: krestanskevanoce.cz


ADVENT V NAŠEM KOSTELE V MINULÝCH LETECH:

Fotografie hvězdné nebe - Advent a Vánoce 2015

Fotografie - advent  2014

KÁZÁNÍ v adventu 2014

Světlo pro advent - umělecký vstup do doby adventní roku 2013

 

 

foto © Martin Staněk

Související články

Komentáře