Články

VII. FOTOMARATON SALVÁTOR - Hlasování a vyhlášení vítězů


Co je Fotomaraton?

12 témat – 12 hodin – 12 snímků

Již od roku 2006 (s přestávkou v letech 2012 – 2015) zpravidla sobotní procházka městem nebo přírodou s otevřenýma očima a fotoaparátem trochu jinak. Hlavním smyslem soutěže je fotograficko – exerciční prožití podzimního dne. Vnímat zadaných vizuálně-duchovních 12 témat očima i srdcem, soustředit se, meditovat v chůzi. 
Účastníci se sami podílejí na organizaci soutěže, fotografie sami hodnotí, mají možnost vidět, jak témata viděli a zachytili ostatní a aktivně se zapojit do prezentace výsledků.

Jaká jsou témata?

Každý rok jiná, tajná až do startu, ale vždy duchovně-vizuální, umožňující meditaci nad tématem. Fotografovali jsme již úryvky ze žalmu 23 (Hospodin je můj pastýř), ze Zahradníčkovy básně Rouška Veroničina, z biblické Písně Písní...

Letošní témata, jež zadával Martin Staněk, jsou názvy knih Tomáše Halíka. Umožňují dostatečný prostor pro interpretaci, která může být jak prvoplánově vizuální, tak i hlouběji symbolická, případně obojí.

Vzdáleným nablízku - Ptal jsem se cest - Co je bez chvění, není pevné - Stromu zbývá naděje - Chci, abys byl - Žít s tajemstvím - Smířená různost - Divadlo pro anděly - Obnovíš tvář země - Noc zpovědníka - Vzýván i nevzýván - Dotkni se ran

Jak hlasovat?

Pokud chcete, můžete hlasovat o diváckou cenu tím, že v kostele, kde jsou fotografie rozvěšeny, v hlasovacím lístku označíte u každého tématu fotografii, která se vám vzhledem k tématu nejvíce líbí. Fotografie jsou prozatím anonymní. Hlasování bude ukončeno v neděli 13.listopadu.

Vítězové budou vyhlášeni a vítězné fotografie prezentovány formou projekce v neděli 20.listopadu ve 21 hodin v sakristii.

A příští rok vás zveme k účasti!

Za organizátory Michaela Pluskalová a Martin Staněk

Výběr z minulých ročníků:

fotomaraton 2010

Související články

Komentáře