Články

Sbírka na intarzii

Aktuality | Martin Staněk | 7.10.2016 00:00

Sbírka na opravu intarzie na hlavním oltáři

Vzhledem k nemožnosti získat jiné než vlastní prostředky na menší rekonstrukce a opravy v kostele, rozhodli jsme se poprvé v novodobých dějinách naší farnosti požádat vás - naše farníky a návštěvníky kostela o laskavou podporu dobré věci.

Intarzie podlahy hlavního oltáře, parketový produkt rekonstrukce kostela v 70. a 80.letech, je dlouhodobě v dezolátním stavu. Vyšlo to najevo zejména po odkrytí červeného koberce v roce 2009. Během podzimu by mělo dojít k její rekonstrukci  a nahrazení shnilých parket novou intarzií, inspirovanou barokní jednoduchou intarzií před oltářem sv.Františka Xaverského. Celkové náklady nebudou vysoké, odhad je na 35 tisíc korun na dřevěnou část, cca 10 tisíc bude stát oprava prasklého stupně před intarzií. Přispět na opravu můžete vždy po mši sv. do označené kasičky u východu kostela nebo na účet farnosti 1933882329/0800, var.symb. 8888. Velice děkujeme za vaši solidaritu s kostelem.

 

Vybrané další opravy a rekonstrukce

V letošním roce se z farního rozpočtu realizovaly tyto opravy a údržbové práce:

Likvidace napadení pohřební krypty kostela dřevomorkou -  52 000 Kč
Rekonstrukce rozpadlého opukového ostění do meditační krypty - 35 000 Kč
Dílčí opravy barokní vstupní mříže -  30 000 Kč


Připravované opravy:

Rekonstrukce průčelního okna u varhan – naceněno 146 tisíc Kč (zahrnuto do projektu celkové opravy průčelí kostela, zažádáno o příspěvek z fondů Hl.m.Prahy.)

Barokní podlaha v kostele – dílčí restaurování výtluků (do max. výše 30 tisíc Kč)

Jednoduchá barokní okna v sakristii – v rámci úspor elektrické energie na vytápění sakristie se plánuje jejich předsklení (naceněno cca 240 tisíc Kč za 3 okna)

Kamera pro potřeby varhaníka (nevidí z kůru na oltář) a nové boční osvětlení skleněné mensy odhad – 24 200 Kč.

 

Ke dni 18.11. se na intarzii vybralo: přes 20 tisíc korun. Velice děkujeme!

 

 

                                  

Související články

Komentáře