Články

Výlet spolku Cesta: putování po cestĕ p. Josefa Toufara, sobota 16. dubna

Aktuality | Marta Mills | 16.4.2016 05:45

  

 

 

 

„Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít mĕli. Žijme pečlivĕ jako moudří a vykupujme si časem vezdejším život vĕčný“, tak zní nápis na hrobové desce p. Josefa Toufara (1902 - 1950) umístĕné v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti, který je hlavním cílem dubnového výletu.
Trasa našeho putování po stezce nesoucí jméno tohoto knĕze umučeného komunistickým režimem povede ze Smrčné přes Benetice, Opatovice, Nezdínskou studánku, Prosičku do Číhoštĕ, kde za doprovodu místního hostitele navštívíme zmínĕný kostel. Dále budeme pokračovat přes geografický střed České republiky, Kynice do Leštiny u Svĕtlé, kde naše putování skončí. Celková trasa mĕří cca 19 km.

Sraz je v sobotu 16.dubna 2016 v 5.45 na Hlavním nádraží v Praze (před ČD centrem – prodejna jízdenek).
Vlak R 975 Jan Blažej Santini odjíždí v 6.06.
Předpokládáný návrat do Prahy je v 19.39 (odjezd z Leštiny u Svĕtlé 17.45). 
Jídlo na celý den s sebou.

Prosíme, hlaste se  dopředu na emailu: spolekcesta(zavináč)email.cz.

Za výletní spolek Cesta srdečně zvou
Larisa Jurkivová a Jana Závěrková

Itinerář

5.45 -  sraz na Hlavním nádraží v Praze před ČD centrem – prodejna jízdenek
6.06 – 8.24  - cesta vlakem Praha (R 975 Jan Blažej Santini) – Svĕtlá nad Sázavou - Smrčná
8.30 – 13.30 - putování po Cestĕ p. Josefa Toufara  ze Smrčné  přes Benetice, Opatovice, Nezdínskou studánku,
Prosičku do Číhoštĕ (cca 12,2 km)
13.30 – 15.00 - návštĕva gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Číhošti – povídání o p. Josefovi Toufarovi
15.00 – 17.30 - pokračování putování - geografický střed České republiky, Kynice, Leština u Svĕtlé
17.45 – 19.39 - zpáteční cesta vlakem z Leštiny u Svĕtlé do Prahy, Hlavní nádraží

 

Související články

Komentáře