Články

Klementinské barokní večery

Aktuality | Marta Mills | 9.4.2016 19:00

Klementinské barokní večery je cyklus koncertů zaměřený převážně na oratorní díla českých zemí a střední Evropy. Snažíme se jím pomoci zvlášte prezentaci skladeb, uložených v českých archivech a souvisejících s českou produkcí,  protože příležitostí k jejich uvedení je stále velmi málo.  Cyklus navazuje na velkolepá představení, která v Klementinu pořádali jezuité v 18. století a také na oratorní koncerty provedené v poslední době u Božího hrobu v kostele Nejsvětějšího Salvátora.  Zde zazněla oratoria I Penitenti al Sepolchro a Attendite et Videte Jana Dismase Zelenky, Crux morientis Františka Xavera Brixiho a další. Pořádáno ve spolupráci s Akademickou farností, pod záštitou Mons. Prof. Tomáše Halíka.

Více informací: klementinumbaroque.cz 

 

 • Zrcadlová kaple, Květná neděle | 20. března 2016, 19:30
  Ecce homo. Oratorium
  Praha 1753

  Poenitens/Kajícník – Marie Fajtová, soprán
  Peccator/Hříšník – Filip Dámec, alt
  Christus/Ježíš – Jaroslav Březina, tenor
  Pilatus/Pilát – Roman Janál, bas

  Orchestr Capella Regia Praha
  řídí Robert Hugo

 • Zrcadlová kaple, Středa svatého týdne | 23. března 2016, 19:30
  Der Unermessene Gutthat der Göttlichen Liebe.
  Oratorium k Božímu hrobu | Osek 1737

  Göttliche Liebe/Božská láska – Michaela Šrůmová, soprán

  Erd/Země – Sylva Čmugrová, alt
  Sünder/Hříšník – Jaroslav Březina, tenor
  Rache/Trest – Roman Janál, Bas

Orchestr Capella Regia Praha
řídí Robert Hugo

 •  Kostel Nejsv. Salvátora, Velký pátek | 25. března 2016 19:00
  Velkopáteční bohoslužba
  Adam Michna z Otradovic
  Svatoroční muzyka – postní a pašijové písně
  A. Mazak – Cultus harmonicus
  Miserere mei deus, Popule meus, O vos omnes, Crux fidelis
 • po skončení bohoslužby
  Oratorium u Božího hrobu

  Jan Dismas Zelenka (1679 – 1745) - Miserere ZWV 56

  Lucie Rozsnyo – soprán
  Sylva čmugrová – alt
  Hasan El-Dunia – tenor
  Pavel Kobrle – bas

  Deus Dux. Sepolchro
  (k třístému výročí premiéry)

  Michaela Šrůmová – soprán
  Martin Ptáček – alt
  Roman Janál – baryton

 • Kostel Nejsv. Salvátora, Bílá sobota | 26. března 2016 17:00
  Postní koncert

  Adam Michna z Otradovic
  Svatoroční muzyka – postní a pašijové písně
  A. Mazak – Cultus harmonicus
  Miserere mei deus, Popule meus, O vos omnes, Crux fidelis

  Kostel Nejsv. Salvátora v Klementinu

 • Kostel Nejsv. Salvátora, Velikonoční pondělí | 28. března 2016, 17:00
  Slavnostní varhanní koncert
  Barbara Maria Willi, varhanní recitál

Johann Pachelbel (1653 – 1706) – Praeludium a Fuga in C
Johann Jakob Froberger (1616 – 1667) – Toccata in a 
Jakub Jan Ryba (1765 – 1815) – Praeludium fratri meo Wenceslao dedicatum (Preludium pro mého bratra Václava)
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Lamentatio sopra la lontananze del fratro diletissimo (Lamento na odloučení od milovaného bratra)
William Boyce (1711 – 1779) – Voluntary II C Dur
Grave-Moderato
Franz Anton Hugl (1706 – 1745) – Partita C dur, Pasov/Passau 1738
Allegro – Menuet 1/2 – Andante
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata e moll (úprava/bearbeitung B. M. Willi)

 • Zrcadlová kaple, sobota 2. dubna 2016, 19:00

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Magnificat
Anton Reichenauer (1694 – 1730) -Missa in D

 • Zrcadlová kaple, sobota 9. dubna 2016, 19:00

Antonio Vivaldi (1678 – 1741) – Gloria
Gunther Jacob (1685 – 1734) – Missa Sanctissimae Trinitatis in D

 

Související články

Komentáře