Články

Vstup mezi čekatele biřmování

Základy víry | Martin Staněk | 20.3.2016 00:00

15.5. 2016 ve 20 hodin

Obřad přijetí mezi čekatele biřmování se letos koná na Letnice, v neděli 15. května 2016 při mši sv. ve 20 hodin. Srdečně zveme především tzv. pomalé biřmovance, kteří chtějí svoji právě probíhající přípravu k přijetí svátosti biřmování strvrdit v liturgickém obřadu. Smyslem této liturgické slavnosti, která vznikla v naší farnosti, je nejen přihlášení se ke svému křtu, který většinou proběhl v raném dětství, ale i určitá duchovní rekapitulace a nadechnutí se do druhé poloviny přípravy, zejména přípravy k prvnímu přijetí eucharistie. Obřad je určitou obdobou vstupu do katechumenátu.

Sraz všech biřmovanců se svými kmotry (pokud již nějakého máte) bude v sakristii v 19.00.

Po mši sv. je možné připravit malé občerstvení (iniciativa zdola vítána).

Stručné shrnutí obřadu:

průvod na začátku mše sv.
homilie
shromáždění kolem oltáře spolu s kmotry
vyznání víry
potvrzení úmyslu ze strany biřmovanců
oslovení kmotrů i celého společenství
přímluvy
požehnání
eucharisticka bohoslužba

Související články

Komentáře