Články

Vstup do katechumenátu

Základy víry | Martin Staněk | 6.3.2016 20:00

neděle 6. března 2016

V neděli 6. března 2016 při mši sv. ve 20 hodin vstoupí žadatelé o křest do tzv. katechumenátu. V našem kostele je přijme Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský.

Adminstrativa probíhá formou formuláře, prosíme o včasné vyplnění (nejpozději do 26.2.2016) formulář ke vstupu do katechumenátu

K obřadu vstupu do katechumenátu je třeba mít tzv. ručitele, tzn. libovolného katolíka, který je schopen o vás prohlásit, že vstupujete s čistým úmyslem, tzn. že vás alespoň trochu zná.  Ručitel nemusí být nutně budoucím kmotrem.

Pro všechny zájemce o křest, zvláště pro ty, kdo pokračování přípravy zvažují, je určeno také přípravné setkání v sakristii našeho kostela v sobotu 20. února od 10 do 16 hodin. Oběd bude zajištěn, platba za oběd bude na místě. Přihlaste se prosím zde přes formulář.

Setkání vedou Martin Staněk a Petr Vacík

Těšíme se na vás!

Případné dotazy směřujte prosím na adresu [email protected]

Související články

Komentáře