Články

Tomáš Halík jmenován viceprezidentem mezinárodní vědecké rady ve Washingtonu

Aktuality | Martin Staněk a Filip Skála | 4.12.2015 09:00

Během svého pobytu v USA byl  prof. Tomáš Halík jmenován víceprezidentem celosvětově působící Rady pro výzkum hodnot a filozofie (Council for Research in Values and Philosophy) se sídlem ve Washingtonu DC. Tato významná mezinárodní instituce sdružuje přední světové filozofy a vědce ve společenskovědních oborech, vytváří síť výzkumných týmů po celé planetě, organizuje mj. Světové kongresy filozofie, které se v minulosti konaly např. v New Yorku, Keni, Bogotě, Jeruzalémě a Athénách (příští Světový kongres filozofie se bude konat v roce 2018 v Pekingu). Prof. Halík se podílel od roku 2011 na jednom z mezinárodních výzkumných projektů této instituce a od počátku letošního roku je řádným členem Rady. Rada působí celosvětově od sedmdesátých let a roku 2013 byla v Athénách poctěna Cenou za globální dialog (Global Dialogue Prize). Na základě výzkumu světového kulturního dědictví a současných změn ve světě vydala na 300 svazků vědeckých prací.

Toto jmenování je plodem ocenění Templetonovou cenou, též i letošního badatelského pobytu v USA. Jako pritority však Tomáš Halík stále vidí svá pražská působiště.

Související články

Martin Staněk a Filip Skála

Komentáře