Články

Advent a Vánoce 2015

Aktuality | Martin Staněk | 3.12.2015 00:00

V neděli 29.11. začíná doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při obou mších byl požehnán adventní věnec. Barva doby adventní je fialová. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme dobu adventní jak liturgicky - zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních koncertů. 
Advent na Víra.cz   Advent na Wiki

RORÁTY

Zpívat se budou o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme neodnášejte je,děkujeme.
Trénovat zpěv anebo jen tiše poslouchat můžete díky nahrávkám rorátních zpěvů, tak jak znějí i v našem kostele.
Historie rorátů   Roráty v Praze   Roráty v Katedrále

Ranní roráty v katedrále (pátky 4., 11., 18.12) 
VKH Praha ve spolupráci s Akademickou farností zve k návštěvě pátečních rorátních mší do katedrály sv. Víta. Začátek v boční kapli chrámu v 5:45. Po mši následuje odchod na společnou snídani z vlastních zásob. 

BENEFIČNÍ KONCERTY

Tradiční benefiční koncert Salvátorské scholy se uskuteční ve středu 9. prosince od 19.30. Mimo jiné budou uvedeny pravoslavné písně a Missa piccola Jiřího Temla pro smíšený sbor a housle. Dále zazní skladby P. I. Čajkovského, P. Česnokova a dalších.

O týden později – ve středu 16. prosince od 20.00 se v našem kostele také již tradičně rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy.

Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy i benefice Orchestru a sboru UK přispěje na podporu sbírky Člověka v tísni „Skutečná pomoc“, díky níž přispějeme na výstavbu škol, na vrtání studen a vzdělání zdravotníků nebo podpoříme bezpečné porody žen v chudých zemích. Vstupné na oba koncerty je tedy dobrovolné, prosíme však o Vaši štědrou ruku.

PAVEL MRKUS - KINESIS 13.-20.12. 

Světelná intervence Pavla Mrkuse ozvláštní týden mezi 3. a 4. nedělí adventní

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA

Kromě běžných hodin duchovní pohotovosti (úterky 17-18.30 a 20-21.30 a čtvrtky 20-22h) bude ve čtvrtek 17.12. od 18 hodin do neurčita probíhat v kostele eucharistická adorace s rozšířenou zpovědní službou. Prosíme však kajícníky, aby svátost smíření ve vlastním zájmu nenechávali na tento poslední čtvrtek.

17.12. MÁME OTEVŘENO 

Poslední předvánoční čtvrtek bude již tradičně patřit stavbě Betléma, instalaci vánočních stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoliv mezi 10.00 a 16.30. Děkujeme!

Liturgická čtení v době adventní:
1. neděle adventní 
2. neděle adventní 
3. neděle adventní - gaudete
4. neděle adventní

VÁNOCE 2015

čtvrtek 24.12 24.00 Půlnoční mše sv. Celebruje Mons. Tomáš Halík

pátek 25.12.  Slavnost Narození Páně. Mši sv. ve 14.00 celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 27.12. 14.00 a 20.00. Mše sv. Celebruje Mons. Tomáš Halík

pátek 1.1. 2016  Slavnost Matky Boží Panny Marie. Novoroční mši sv. ve 14.00 celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 3.1. 2016 14.00 a 20.00 Mše sv. celebruje Mons.Tomáš Halík

úterý 5.1. 2016 19.00 Mši sv. v předvečer Slavnosti Zjevení Páně (tři králové) celebruje Mons. Tomáš Halík

neděle 10.1. Svátek Křtu Páně. 14.00 a 20.00. Mše sv. celebruje Mons. Tomáš Halík

Čas vánoční v našem kostele netradičně obohatí Noční obloha nad salvátorským betlémem, kterou prozatím ponecháváme jako překvapení.

Salvátorský betlém

Základem betlému je dílo řezbářské dílny Jana Procházky z Příbrami. Kvalitní práce je doplněna několika sádrovými figurami. Jesle jsou stavěny na mensu postranního oltáře bez architektury. Zajímavá je postava pastýře s troubou. Je připomínkou štědrovečerního vytrubování na Příbramsku. Betlém byl vytvořen asi na počátku 20. století. Dílna Jana Procházky zhotovila hodně podobných betlémů, v Praze je však tento asi jediným. Sídlem firmy byla Příbram, č.208  – III. , u Svaté Hory. Zakladatel firmy byl Jan Procházka (1854 – 1944), v živnosti pokračovali synové Emanuel a Josef. 
V kostele sv.Klimenta, předchůdci dnešního kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu jezuité postavili pravděpodobně v roce 1562 první betlém v Čechách. Ten se však bohužel nedochoval.

zpracováno podle: https://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=239


ADVENT V NAŠEM KOSTELE V MINULÝCH LETECH:

Fotografie - advent  2014
KÁZÁNÍ v adventu 2014

Světlo pro advent - umělecký vstup do doby adventní roku 2013

 

 

foto © Martin Staněk

Související články

Komentáře