Články

Koncert PKF - Prague Philharmonia v rámci Týdne diverzity 23.11. v 19.30

Aktuality | Marta Mills | 23.11.2015 19:30

FF UK v rámci Týdne diverzity pořádá v pondělí 23. 11. 2015 v 19.30 hod. v kostele Nejsvětějšího Salvátora koncert PKF – Prague Philharmonia

Koncert se koná pod záštitou Karla Schwarzenberga.

Program:

Bohuslav Martinů: Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu, H 216

Claude Debussy: Danse Sacrée et Danse Profane pro sólovou harfu a smyčce

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál Svatý Václave, op. 35

Antonín Dvořák: Serenáda pro smyčce, op. 22

V rámci koncertu zazní přímluvná modlitba za lidi na cestě a bez domova a bude možné přispět na veřejnou sbírku SOS Sýrie & Irák, pořádanou neziskovou organizací Člověk v tísni, zaměřenou na humanitární a rozvojovou pomoc v oblastech Sýrie a Iráku.

Vstup volný

 

Týden diverzity (23.-26. 11. 2015)

Záměrem této kulturně-vědecké akce je reflektovat koncept diverzity a konfrontovat veřejné diskurzy o rozmanitosti s jejím každodenním prožíváním. Celé setkání se nese v duchu rozdílnosti názorů a propojení různých profesních prostředí (média, politika, neziskový sektor), dynamické reflexe (věda) i kulturních událostí (hudba, film). Organizátoři řeší hodnotu diverzity i ideu univerzity. Kladou si zásadní otázku vztahu mezi distancovanou badatelskou zkušeností a postojem angažovaného intelektuála ve vztahu k aktuálním společenským problémům. Jak se o diverzitě mluví a jak je prožívána? Co dnes znamená pojem „univerzita“ a jaká je její role a role humanitních věd v moderní společnosti? Je nutné diverzitu šířit? Potřebujeme soudržnost ve stejnosti nebo v rozdílnosti? Jakou rozdílnost jsme nakonec schopni akceptovat? Týden diverzity usiluje o změnu pohledu vedoucí k (sebe)reflexi.

Program celého týdne je dostupný zde: tydendiverzity.cz

 

Související články

Komentáře