Články

Společný hlas - náboženství proti násilí

Aktuality | Martin Staněk | 18.11.2015 18:00

Společný hlas - náboženství proti násilí

Ve středu 18. listopadu v 18 hodin se v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu sejdou zástupci českých Židů, muslimů a křesťanů, aby veřejně vyjádřili svoji vůli ke společnému dialogu i přes rostoucí násilí, páchané ve jménu náboženství. Během setkání se nechají společně s dalšími hosty z různých náboženských komunit inspirovat texty ze svých posvátných knih.

Vystoupí: Petr Vacík, zástupce Římskokatolické akademické farnosti, Vladimír  Sáňka z Muslimské obce v Praze a Sylvie Wittmannová, členka Rady Federace židovských obcí.
Večer moderuje Martin Staněk.

Toto setkání, které se koná ve spolupráci Akademické farnosti a neformální iniciativy Společný hlas, je otevřeno široké veřejnosti a všem lidem dobré vůle. 

 

Společný hlas - fórum Židů, křesťanů a muslimů

prozatím neformální iniciativa zástupců tří abrahámovských náboženství – judaismu, křesťanství a islámu v České republice se již několikrát vyjádřila k aktuálním otázkám – naposledy v lednu 2015 prohlášením u příležitosti násilí v redakci Charlie Hebdo, dříve také obecně proti násilí ve jménu náboženství či ve prospěch hodnoty rodiny ve společnosti. Již od počátku se setkávání účastní např. Miloslav kardinál Vlk, rabín Karol Sidon, imám Samer Shehadeh, rabín Ron Hoffberg, Mons. prof. Tomáš Halík, Dr. Vadimír Sáňka a další.

Akademická farnost Praha

Římskokatolická farnost, pověřená pastorací pražských vysokoškolských studentů a učitelů, se již od roku 1990 pod vedením prof. Tomáše Halíka snaží o mezináboženský dialog. V posledních letech přivítala mimo jiné Jeho Svatost Dalajlamu, imáma Ammara Al-Hakima, zástupce předsedy Nejvyšší Islámské rady Iráku, rabína Davida Rosena, Bunja Takatošiho, představitele císařské šintoistické svatyně v Japonsku, kambodžského prince Norodoma Sirivudha, rabína Aarona T. Wolfa či imáma Mohamada Bašára Arafata. 

Související články

Komentáře