Články

SOUČASNÁ MIGRAČNÍ VLNA A KATOLICKÁ CÍRKEV - CYKLUS DEBAT (poslední debata ZRUŠENA!)

Aktuality | Martin Staněk | 18.11.2015 19:00

Centrum Dominikánská 8 ve spolupráci s Akademickou farností a Arcibiskupstvím pražským pořádají v listopadu 2015 sérii debat věnovaných aktuálnímu tématu migrace. Bude nás zajímat postoj katolické církve, možnosti kooperace se státními orgány a v neposlední řadě i důvody vyhrocené diskuse ve společnosti.

BLIŽNÍ NEBO MIGRANT?

čtvrtek 12. listopadu 2015 v 19.30 hod., barokní refektář kláštera Dominikánů (vstup Jilská 7a)

Situace kolem současné migrační vlny je mimořádně složitá. V bouřlivé diskusi na toto téma se vynořují se rozličné a různě legitimní postoje z pohledu politického, bezpečnostního, společenského či morálního. My bychom však rádi celou otázku postavili zásadně evangelně: k jakému postoji nás nabádá evangelium se svou radikalitou?

Je možné být opravdu Ježíšovým učedníkem a zůstat nečinný tváří v tvář podobné situaci? Je odmítání migrantů v zájmu zachování „křesťanské identity“ slučitelné s křesťanstvím, nebo naopak spíše výrazem jejího úpadku a koroze? A je z druhé strany přísně evangelní přístup použitelný v reálném světě? Mohou křesťané, kteří tvoří jen malou menšinu společnosti, klást na stát své morální požadavky a nároky?

Hosté:

Pavel Svoboda je právník a politik. Od roku 2014 je poslancem Evropského parlamentu a předsedou jeho právního výboru.

Benedikt Mohelník OP je řeholník, kněz a teolog, provinciál české dominikánské provincie. Přednáší systematickou teologii na KTF UK.

Moderuje Aleš Pištora.


MIGRACE, KOORDINACE A KOOPERACE

středa 18. listopadu 2015 v 19.00 hod., Akademická farnost Praha (sakristie kostela Nejsv. Salvátora, vstup z areálu Národní knihovny-Klementina)

Tématem druhé debaty o migraci bude tíživá situace uprchlíků, kooperace státu a církve v konkrétních situacích a projektech a možnosti integrace migrantů.

Hosté:

Klára Boumová: hlavní koordinátorka pomoci migrantům v rámci Charity Česká republika

Petr Novák: odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

Moderuje Martin Staněk.

 

(PROZATÍM ZRUŠENO! Omlouváme se) CIZINCI A VLASTENCI

středa 25. listopadu 2015 v 19.00 hod., Arcibiskupský palác (Hradčanské nám. 16)

Další debata z cyklu o migraci bude jakousi debatou o debatě. Jak jsme schopni racionálně diskutovat o problému uprchlické vlny a s jakými předsudky se musíme vyrovnávat?

Hosté:

Miloš Havelka, historik a filosof

Fabrice Martin Plichta, francouzský novinář žijící v Praze

Moderuje Filip Boháč OP.

Debata o migrantech mířících do Evropy neutichá. Pohledy na danou problematiku se neustále proměňují s ohledem na vývoj situace a jednání evropských politiků. Některé aspekty získávají na relevanci, jiné ustupují do pozadí. Podobně se proměňuje váha argumentů, které lze v debatě slyšet. Všechny tři debaty, které společně pořádá Arcibiskupství pražské, Dominikánská 8 a Akademická farnost u Nejsv. Salvátora, se snaží neztratit ze zřetele roli církve v tomto dějinném okamžiku. Otázkou, která jednotlivé diskuze bude spojovat, je tedy to, jak rozumět oficiálnímu stanovisku církve, jak mu rozumět s ohledem na biblické poselství, na proklamace papeže Františka, s ohledem na prohlášení našich biskupů a kroky charitativní organizace Charita ČR. 

Migranti ve vídeňské Votivkirche (foto Christian Endt)

Související články

Komentáře