Články

Mše sv. za zemřelé - Requiem W.A.Mozarta

Aktuality | Martin Staněk | 2.11.2015 19:00

 

 

 

V pondělí 2. listopadu 2015 v 19.00 se bude v našem kostele konat každoroční bohoslužba za zemřelé, kterou letos celebruje P. Petr Vacík SJ. Při mši svaté zazní Requiem W. A. Mozarta.  Účinkuje Capella Regia Praha a sólisté, řídí Robert Hugo.  

Mše sv. bude v přímém přenosu Českého rozhlasu Vltava.
Jelikož se jedná o mši sv., nikoliv o koncert, není třeba si rezervovat vstupenky.

V kostele bude možnost mezi 12.00 a 16.30 a 18.00 - 19.00 zakoupit a zapálit na určeném místě svíčky.

............................

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradiciVzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 bylo tento zvyk zaveden pro celou církev. (www.víra.cz)

V našem kostele v tento svátek již tradičně zaznívá některé ze slavných requiem, nejčastěji právě to Mozartovo.

Související články

Komentáře