Články

Člověk v biblických příbězích

Aktuality | Marta Mills | 9.11.2015 18:15

 

 

 

Člověk v biblických příbězích

Chcete vědět více o Bibli a jejím obrazu člověka? Chcete se tak dozvědět více i o sobě a ostatních lidech? Formou skupinových setkání nad biblickými příběhy můžete najít některé odpovědi i na tyto otázky, ale nejen na ně.

Budeme se setkávat jeden akademický rok, zpravidla jednou za čtrnáct dní v podvečerních hodinách. Skupina je uzavřená, takže po výběru skupiny se můžeme hlouběji poznat a důvěřovat si. Je zaměřená na osobní rozvoj, poznání vlastních emocí a na vztahy k ostatním lidem. Budeme číst známé biblické příběhy z Nového i Starého Zákona a číst a vykládat je osobně, v kontextu našich životů.

Setkání budou probíhat v Kryptě kostela Nejsvětějšího Salvátora od první poloviny listopadu v pondělí od 18.15 do 20.45, cena 150 Kč za večer, celý rok 2400 Kč. Maximální počet účastníků je deset osob. Skupinu vede Oldřich Jirsa, absolvent Pražské psychoterapeutické fakulty. 

Kontakt: Oldřich Jirsa, tel. 777 303 484, e-mail: [email protected]

 

 

Související články

Komentáře