Články

EXERCICIE A DUCHOVNÍ CVIČENÍ 2015/2016

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Staněk | 8.10.2015 00:00

Všechny uvedené kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se e-mailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“ nebo navštivte naše nové webové stránky: Kolínský klášter

  

Kurz 115 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)

13.-17.11. 2015, pátek 18.00 až úterý 15.00

Filmová verze Ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJ a sr. Irena Goeblová CSFT.

Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč.

 

Kurz 118 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)

3.-6.12. 2015, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací
k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejména tzv. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070,- Kč, studenti a osoby
s nízkým příjmem 1.710,- Kč.

 

 

Kurz 120 Adventní rekolekce (2 dny)

18.-20.12. 2015, pátek 18.00 až neděle 15.00

Víkendový kurz nabízí příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít předvánoční dobu v tichu a v meditaci. Budou nabídnuty návody a podněty k rozjímání. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení, a proto je samozřejmou součástí kurzu zachovávání mlčení. Nabízíme také možnost osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. Jan Regner SJ a P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940,- Kč.

 

Kurz 121 Kontemplativní exercicie (6 dní)

28.12.2015-3.1.2016, pondělí 18.00 až neděle 15.00

Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám Silvestra. Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké modlitbě/meditaci. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 3.540,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.820,- Kč.

 

Kurz 124 Kontemplativní exercicie (3 dny)

21.-24.1.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.970,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610,- Kč.

 

Kurz 125 Ignaciánské exercicie (7 dní)

30.1.- 7.2.2016, neděle 18.00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu

k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu

k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě
a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290,- Kč.

 

Kurz 127 Postní mini-exercicie (2 dny)

12.- 14.2.2016, pátek 18.00 až neděle 15.00

Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do modlitby, do duchovních cvičení vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení a přípravu na Velikonoce. Doprovází P. Petr Vacík SJ a některá ze sester karmelitek (bude upřesněno).  Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940,- Kč.

 

 

Kurz 129 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)

25.-28.2.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací
k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710,- Kč.

 

Kurz 133 Velikonoce v kolínském klášteře (4 dny)

24.- 28.3. 2016, čtvrtek 18.00 - pondělí 15.00

Během tohoto prodlouženého víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou přípravou na liturgii, slavením velikonočních obřadů a prací na jarní zahradě. Kurz probíhá jen v částečném mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet (Lk 24,13-35). Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880,- Kč.

 

Kurz 135 Kontemplativní exercicie (3 dny)

7.-10.4.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.970,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.610,- Kč.

 

Kurz 137 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)

19.-24.4. 2015, úterý 18.00 až neděle 15.00

Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v  mlčení, s individuálním doprovázením. Cena ubytování s plnou penzí je 2.950,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800,- Kč.

 

Kurz 141 Mezi duší a Duchem II. (3 dny)

19.-22.5.2016, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Duchem.  Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710,- Kč.

Související články

Komentáře