Články

Utrpení Panny orleánské - středa 16.9. v 19.45

Aktuality | Martin Staněk | 16.9.2015 19:45

Slavný němý film Carla Theodora Dreyera z roku 1928 s hudbou litevského minimalisty Broniuse Kutavičiuse v živém provedení Orchestru BERG pod vedením dirigenta Petera Vrábela. Projekce s živou hudbou se koná v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora. Úvodem promluví filmová historička PhDr. Stanislava Přádná, po skončení zveme na setkání a debatu v sakristii kostela.

 
Výjimečný francouzský film dánského režiséra z konce němé éry je na svou dobu mimořádně moderní. Vyniká nejen hereckými výkony, ale také prací s kamerou. Tento výjimečný film  se soustřeďuje na závěrečnou etapu života Jany z Arku a představuje tak jeden z nejsilnějších příběhů novodobých křesťanských dějin. Figuruje na seznamu doporučovaných filmů, který vydal Vatikán ke stému výročí vzniku kinematografie. O filmu.
 
Vstupenky je možno zakoupit zde, omezený počet bude k dispozici pouze pro farníky vždy po nedělní mši sv. v sakristii.
 
 
Orchestr Berg

je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. V současné době má na svém kontě již desítky světových premiér, ale také mnoho českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích. Spolupracuje též s baletem Národního divadla. Orchestr Berg založil v roce 1995 dirigent Peter Vrábel který je dodnes jeho uměleckým vedoucím. V našem kostele se orchestr Berg prezentoval již několikrát, a to vždy ve spolupráci s mladými skladateli. Za všechny lze zmínit např. Marianum (2012) nebo Píseň písní (2013).
 

je litevský hudební skladatel, představitel hudebního minimalismu. Je autorem mnoha oratorií a oper /např. Last Pagan Rites (1978), The Gates of Jerusalem (1991–95)/. V roce 1995 obdržel litevskou státní cenu. 
 

Související články

Komentáře