Články

Duchovní cvičení a exercicie červen - prosinec 2015

Aktuality, Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Staněk | 5.6.2015 00:00

Všechny uvedené kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používá Akademická farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

 

Kurz 094 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)

4. 6. - 7. 6. 2015, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné: 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710 Kč

 

Kurz 096 Karmelitánský víkend (2 dny)

19. - 21. 6. 2015, pátek 18.00 až neděle 15.00

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč

 

Kurz 098 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní)

3. - 10. 7. 2015, pátek 18.00 až pátek 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s plnou penzí: 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3 300 Kč

 

Kurz 100 Kontemplativní exercicie (7 dní)

24. - 31. 7. 2015, pátek 18.00 až pátek 15.00

Týdenní exercicie jako praktický a intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké modlitbě/meditaci. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3 290 Kč. Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky.

 

Kurz 103 Kontemplativní exercicie (5 dní)

11. - 16. 8. 2015, úterý 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč


Kurz 104 
Ignaciánské exercicie (7 dní)

23. - 30. 8. 2015, neděle 18.00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč

Kurz 107 Rozšířená Sádhana (2 dny)

18. 9. - 20. 9. 2015, pátek 18.00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. V tomto kurzu rozšíříme cvičení sádhany o sérii jednoduchých tělesných cvičení, která pomáhají zapojit zdravě naše tělo do procesu duchovního rozvoje. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Je vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Petr Vacík SJ a MUDr. Michal Jelšík. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč

Kurz 108 Filmové exercicie (4 dny)

24. - 28. 9. 2015, čtvrtek 18.00 až pondělí 15.00 (obsahuje státní svátek)

Filmová verze ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 2.360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč

 

Každý má svého anděla – (z návštěvy Anselma Grüna OSB v našem kostele. Foto MS)

 

Kurz 110 Úvod do meditace (2 dny)
9. - 11. 10. 2015, pátek 18.00 až neděle 15.00

Uvedení do duchovního života a různých technik meditace. Vhodné i pro začátečníky a účastníky, kteří se neidentifikují s žádnou církví nebo náboženskou institucí. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč

 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 111 Rozšířená Sádhana (3 dny)
15. - 18. 10. 2015, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Delší varianta Kurzu 107. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. V tomto kurzu rozšíříme cvičení sádhany o sérii jednoduchých tělesných cvičení, která pomáhají zapojit zdravě naše tělo do procesu duchovního rozvoje. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Je vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Petr Vacík SJ a MUDr. Michal Jelšík. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 1.770 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč

 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 112 Exercicie s Desaterem (4 dny)
21. - 25.10. 2015, středa 18.00 až neděle 15.00

Intenzivní individuální i skupinová duchovní cvičení. Osnovou bude Desatero a další pravidla pro dobrý život. Možnost individuálního doprovázení. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 2.360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.880 Kč

 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 113 Kontemplativní exercicie (5 dní, obsahuje státní svátek)
27. 10. - 1. 11. 2015, úterý 18.00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací, je však třeba to v přihlášce zmínit. Tento kurz je vhodný i jako intenzivnější čas modlitby pro pokročilejší zájemce. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč

 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 115 Filmové exercicie (4 dny, obsahuje státní svátek)
13. - 17. 11. 2015, pátek 18.00 až úterý 15.00

Filmová verze Ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Petr Vacík SJa sr. Irena Goeblová CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč

 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 118 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)
3. - 6. 12. 2015, čtvrtek 18.00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejména tzv. enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné: 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710 Kč

 

NOVĚ VYPSANÝ KURZ: Kurz 121 Kontemplativní exercicie (6 dní)
28. 12. 2015 - 3. 1. 2016, pondělí 18.00 až neděle 15.00

Delší kurz sloužící jako praktický intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Tichá meditativní alternativa k hlučným oslavám Silvestra. Společná meditace, bohoslužba a denní individuální doprovázení. Jde o klasickou formu kontemplativních exercicií, se kterou se běžně setkáte v exercičních domech zatím spíše v zahraničí. Doprovází P. Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí: 3.540 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.820 Kč

Související články

Komentáře