Články

Salvátorská duchovní cvičení v Kolíně (květen - srpen 2015)

Aktuality, Základy víry, Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Staněk | 30.4.2015 00:00


Zde najdete kompletní seznam exercicií do konce srpna. 

Přibyly dva nové kurzy, oba v září (kurz číslo 107 a 108). Další kurzy na říjen až prosinec vyjdou v červnovém Salvatore.

Všechny uvedené kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používá naše farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

Kurz 089 Modlitba a meditace (3 dny)

30.4.-3.5. 2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15.00

Praktický úvod do modlitby a meditace přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.770   Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.

Kurz 090 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)

5.-10.5. 2015, úterý 18:00 až neděle 15.00, obsahuje státní svátek

Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v  mlčení, s individuálním doprovázením. Cena ubytování s plnou penzí je 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800 Kč.

 

Kurz 092: Umění klasické fotografie v kolínském klášteře (4 dny)

20.-24.5. 2015, středa 18.00 až neděle 15.00

Praktický kurz klasické černobílé fotografie pro každého. Intenzivní kurz vedený dvěma lektory pro malou skupinu max. 12 účastníků. Účastník si vyzkouší a naučí se celý fotografický proces, tedy fotografování klasickým fotoaparátem, vyvolávání filmů, kontakty, zvětšování fotografií a základní techniky práce v temné komoře. Pomůžeme vám lépe se dívat, lépe fotit a objevit fascinující svět temné komory a stříbrného procesu. Můžete si přivést vlastní fotoaparát nebo filmy, ale na místě budou k dispozici kvalitní fotoaparáty a veškeré fotomateriály (filmy, papíry, chemie) v ceně kurzu. Kromě nových dovedností si hrdě odvezete vlastnoručně vyfocené a vyvolané filmy a fotografie.

Kurz povede fotograf Peter Reichel a Petr Vacík SJ. Cena: ubytování s plnou penzí 2 360,- Kč, kurzovné a materiály 3 200,- Kč. Přihlášky, podrobnosti a dotazy na adrese [email protected].

 

Kurz 094 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)

4.6.-7.6. 2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejména enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710 Kč.

Kurz 096 Karmelitánský víkend(2 dny)

19.-21.6. 2015, pátek 18:00 až neděle 15.00

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč.

 

Kurz 098 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní)

3.-10.7. 2015 pátek 18:00 až pátek 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené na uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3 300 Kč.

 

Kurz 100Kontemplativní exercicie (7 dní)

24.-31.7. 2015, pátek 18:00 až pátek 15.00

Týdenní exercicie jako praktický a intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké modlitbě/meditaci. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti     a osoby s nízkým příjmem 3 290 Kč.

 

Kurz 103 Kontemplativní exercicie (5 dní)

11.-16.8. 2015, úterý 18:00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz a Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350 Kč.

 

Kurz 104 Ignaciánské exercicie (7 dní)

23.- 30.8. 2015 neděle 18:00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč.

Kurz 107 Rozšířená Sádhana (2 dny)

18.9.- 20.9. 2015, pátek 18:00 až neděle 15.00

Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. V tomto kurzu rozšíříme cvičení sádhany o sérii jednoduchých tělesných cvičení, která pomáhají zapojit zdravě naše tělo do procesu duchovního rozvoje. Doprovázené meditace a cvičení se konají společně v několika blocích během dne. Je vhodné i pro začátečníky. Doprovází P. Petr Vacík SJ a MUDr. Michal Jelšík. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940,- Kč.

 

Kurz 108 Filmové exercicie (4 dny)

24.-28.9. 2015, čtvrtek 18:00 až pondělí 15:00 (obsahuje státní svátek)

Filmová verze ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890,- Kč.

 

Kurz 110 Úvod do meditace (2 dny)

9.-11.10. 2015, pátek 18:00 až neděle 15:00

Uvedení do duchovního života a různých technik meditace. Vhodné i pro začátečníky a účastníky, kteří se neidentifikují s žádnou církví nebo náboženskou institucí. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Miklas. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940,- Kč.

Související články

Komentáře