Články

Debatní setkání s Michalem Škodou – neděle 15.3. od 21.00


Od Popeleční středy se prostor salvátorského kostela proměnil postní intervencí Michala Škody. Instalace propojuje venkovní a vnitřní prostor kostela a zároveň akcentuje pomyslný i faktický práh mezi profánním a sakrálním prostorem

Díky „uzavření“ vstupu do chrámu se paradoxně otevírá nový prostor reflexe a změny perspektiv. Důležité tak není dílo samotné, ale obraz, který si odnese každý jednotlivý návštěvník.

Debata s autorem, rektorem kostela Mons.Tomášem Halíkem aarchitektkou Pavlou Melkovou, ředitelkou Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy proběhne    v sakristii kostela po večerní bohoslužbě v neděli 15.3. Večerem bude provázet kurátor Norbert Schmidt.

Michal Škoda (*1962) vystudoval Střední keramickou školu v Bechyni a od 90. let se věnuje výtvarnému umění. V počátcích procházel různými obdobími a pracoval v různých civilních povoláních. Zásadní zlom v jeho životě nastal v roce 1994, od kdy prezentuje svou vlastní volnou tvorbu na řadě samostatných i skupinových výstav doma i v zahraničí. Ve svém díle, které zahrnuje jak objekty, malbu, autorské knihy, tak v poslední době především kresbu, se dlouhodobě zabývá problematikou prostoru, hledáním jeho smyslu a místa, které v něm zaujímá člověk. V roce 1997 se ujal vedení Domu umění v Českých Budějovicích, který se postupně proměnil ve významnou a respektovanou středoevropskou galerii současného umění a architektury.

Související články

Jana Pláteníková

Komentáře