Články

Čtvrtstoletí veřejného působení otce Tomáše

Aktuality | FiLiP | 25.1.2015 12:00

Právě před 25 lety, v den svátku obrácení svatého apoštola Pavla, 25. ledna 1990 sloužil Tomáš Halík v chrámu Matky Boží před Týnem v Praze svoji "opožděnou primici".

Více o této době viz např.:
Jan Jandourek & Tomáš Halík: Ptal jsem se cest. Praha: Portál, 1997. Kapitola "Cesta obnovy"
Tomáš Halík: Obnovíš tvář země. Praha: NLN, 2014. "Církev na prahu svobody"

Související články

Komentáře