Články

Hřivny nejsou rozděleny rovnoměrně. Debata/instalace 27.1. 20.00

Aktuality | Martin Staněk | 27.1.2015 00:00

Výstava fotografií lidí bez domova autora MARTINA POKORY bude instalována od 25.1. do 17.2. 2015 v prostorách kostela Nejsvětějšího Salvátora. Přístupná bude v době konání bohoslužeb, případně na požádání i jindy.

 

Martin Pokora se ve svých fotografiích zaměřuje na člověka, snaží se zachytit atmosféru a náladu.  Tak také vznikla série snímků lidí bez domova, projekt, během jehož realizace se spojil s NADĚJÍ. V 90. letech dělal první pokusy se zrcadlovkou Praktica. S přechodem na digitální fotografii výtvarné fotky z důvodu technických možností omezil. Od r. 2010 se opět věnuje fotografování naplno. Motivací k fotografii stejně jako k předchozí hudební činnosti je snaha po sobě něco zanechat.

www.POKORASNADEJI.cz

 

Debata o bezdomovectví k výstavě Osudy/ Pohledem Pokory s Nadějí

Debata s autorem fotografií Martinem Pokorou a pracovníky služeb pro lidi bez domova organizace  NADĚJE. Debata Pokory s Nadějí a s vámi.

Úterý 27. ledna 2015 od 20h v sakristii kostela Nejsv.Salvátora

Debaty se zúčastní: Mons. Tomáš Halík, fotograf Martin Pokora, vedoucí terénního programu zaměřeného  na práci s lidmi žijícími na ulici Aleš Strnad, odborník na otázku bezdomovectví a zakladatel organizace NADĚJE Ilja Hradecký. Moderuje Hana Šimková.Prvním místem, kde bude uvedena výstava fotografií Osudy/ Pohledem Pokory s Nadějí, je Akademická farnost. Je totiž vnímána jako prostor otevřený všem bez rozdílu ke kladení otázek, zdolávání překážek i bourání předsudků.  I organizace Naděje se snaží otevřít dialog, klást otázky, nabourat stereotyp dosavadního smýšlení.

Není bezdomovectví jiné, než jsem si původně myslel? Není můj pohled na bezdomovectví pohledem, který jsem přebral od někoho jiného? Dokážeme vidět a pochopit příčiny bezdomovectví? Chceme je vůbec hledat? Vnímáme, že problém reálně existuje a že se týká celé společnosti - rodiny, příbuzných, sousedů, okolí - tedy těch, mezi nimiž žijeme?

----------------------------------------

Ilja Hradecký v r. 1990 založil se svou manželkou Vlastimilou sdružení NADĚJE, které poskytuje sociální a zdravotní služby bezdomovcům a dalším ohroženým skupinám (seniorům, mentálně handicapovaným, sociálně vyloučeným rodinám apod.). V NADĚJI  pracuje 24 let, do roku 2013 jako předseda a ústřední ředitel. Od r. 1996 se zabývá výzkumnou a koncepční činností a publicitou: výzkum a koncepční práce v oblasti bezdomovectví a sociálních služeb obecně, práce na koncepcích řešení bezdomovectví na národní a regionální úrovni, publikuje na téma bezdomovectví a sociálních služeb.

Aleš Strnad se od r. 2000 aktivně věnuje problematice bezdomovectví. V organizaci NADĚJE vykonával pozice sociální pracovník a vedoucí nízkoprahového denního centra. Posledních pět let pracuje jako vedoucí terénního programu NADĚJE v Praze. Absolvoval stáže v sociálních službách v Dánsku, Norsku a Maďarsku, je spoluautorem knihy Bezdomovectví, kterou vydalo nakladatelství Portál v r. 2012, příležitostně přednáší o bezdomovectví ve školách a dalších institucích.

 

Související články

Komentáře