Články

Advent 2014

Aktuality | Martin Staněk | 30.11.2014 14:00

 

 

 

 

V neděli 30.11. začíná doba adventní a s ní i nový liturgický rok. Při obou mších byl požehnán adventní věnec. Barva doby adventní je fialová. Advent je pro křesťany časem ztišení a přípravy na svátky Narození. V našem kostele prožijeme dobu adventní jak liturgicky - zpěvem rorátů, tak i kulturně - v podobě benefičních koncertů.

Advent na Víra.cz   Advent na Wiki


RORÁTY

Zpívat se budou o všech adventních nedělích i v rámci úterních bohoslužeb, a to ze zpěvníků Nedělní roráty, které jsou k dispozici v kostele. Prosíme neodnášejte je, omezený počet zpěvníků je k zakoupení v sakristii.
Trénovat zpěv anebo jen tiše poslouchat můžete díky nahrávkám rorátních zpěvů, tak jak znějí i v našem kostele.
Historie rorátů   Roráty v Praze   Roráty v Katedrále

Ranní roráty v katedrále (pátky 5., 12., 19.12) 
VKH Praha ve spolupráci s Akademickou farností zve k návštěvě pátečních rorátních mší do katedrály sv. Víta. Začátek v boční kapli chrámu v 5:45. Po mši následuje odchod na společnou snídani z vlastních zásob. 

BENEFIČNÍ KONCERTY

Letošní předvánoční benefice Salvátorské scholy přispěje na podporu projektu Kuchařky bez domova organizace Jako doma, o. p. s, která nabízí lidem bez přístřeší možnost, aby veřejně prezentovali své kuchařské umění. Vedle příležitosti vařit, kterou postrádají, tak přispívají i ke změně společenského vnímání bezdomovectví.Salvátorská schola a její přátelé vystoupí s židovskými písněmi a roráty Gaudete in Domino semper Jiřího Temla ve středu 10. prosince od19:30. Po koncertě jsou všichni srdečně zváni na besedu do sakristie, kde bude projekt Kuchařky bez domova více představen. 

O týden později (17. prosince od 19.30) se v našem kostele již tradičně rozezní Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Orchestru a sboru Univerzity Karlovy. Výtěžek poskytneme prostřednictvím neziskového sdružení S.O.S. Děti Kambodži na sirotčinec, s nímž farnost navázala touto cestou spolupráci v létě tohoto roku adopcí devítiletého chlapce Oroeu Nheanha. Více o S.O.S. Děti Kambodži najdete na farním webu v záložce Pomáháme.

PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVĚDNÍ SLUŽBA

Kromě běžných hodin duchovní pohotovosti (úterky 17-18.30 a 20-21.30 a čtvrtky 20-22h) bude ve čtvrtek 18.12. od 18 hodin do neurčita probíhat v sakristii eucharistická adorace s rozšířenou zpovědní službou. Prosíme však kajícníky, aby svátost smíření ve vlastním zájmu nenechávali na tento poslední čtvrtek.

18.12. MÁME OTEVŘENO 

Poslední předvánoční čtvrtek bude již tradičně patřit stavbě Betléma, instalaci vánočních stromů do kostela a úklidu v kostele. Přijďte na kus práce, kus řeči a kus svařáku kdykoliv mezi 10.00 a 16.30. Děkujeme!

Liturgická čtení v době adventní:
1. neděle adventní
2. neděle adventní
3. neděle adventní - gaudete
4. neděle adventní

ADVENT V NAŠEM KOSTELE V ROCE 2013:
KÁZÁNÍ v adventu 2013

Světlo pro advent - umělecký vstup do doby adventní 2013

 

foto © Martin Staněk

Související články

Komentáře