Články

Salvátorská duchovní cvičení v Kolíně (leden - srpen 2015)

Základy víry, Duchovní cvičení a rekolekce | Jana Pláteníková | 30.1.2015 00:00

Termíny salvátorských duchovních cvičení v Kolínském klášteře

Následující salvátorské kurzy se konají v Kolínském klášteře, který v současnosti používá naše farnost ve spolupráci s jezuity jako exerciční dům. Je to malý klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín.

Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu emailu číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným emailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

(aktualizováno 3.3. 2015)

Kurz 077 Víkend „Kurzu základů víry“ 4.A (2 dny)

6.-8.2.2015, pátek 18:00 až neděle 15:00

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

Kurz 078 Filmové exercicie(4 dny)

11.-15.2.2015, středa 18:00 až neděle 15:00

Filmová verze Ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Zvláště vhodné pro ty, kdo mají problém s biblickými texty jako materiálem pro meditaci. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti          a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč. Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky.

Kurz 079 Víkend „Kurzu základů víry“ 4.B (2 dny)

20.-22.2.2015, pátek 18:00 až neděle 15:00

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

Kurz 080 Víkend „Kurzu základů víry“ 4.C (2 dny)

27.2.-1.3.2015, pátek 18:00 až neděle 15:00

Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

Kurz 081Ignaciánský víkend o sebepřijetí (3 dny)

5.3.- 8.3.2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15.00

Kurz nabízí příležitost k zastavení a usebrání. Podněty k meditaci budou provázeny biblickými úryvky. Velký prostor bude věnován vnitřnímu ztišení. Nabízíme také možnost k osobnímu rozhovoru nebo svátosti smíření. Doprovází P. Jan Regner SJ a sestra Irena Göblová CSTF.Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.770, Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.

Kurz 082 Postní mini-exercicie (2 dny)

13.3.- 15.3.2015, pátek 18:00 až neděle 15.00

Velmi zkrácená verze ignaciánských duchovních cvičení, vhodná jako úvod do modlitby, do duchovních cvičení vůbec nebo do ignaciánské spirituality, případně prostě prostor pro ztišení                a přípravu na Velikonoce. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Cena kurzu včetně ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940 Kč. Na tento kurz přijímáme již jen náhradníky.

083 Mezi duší a Duchem II. (2 dny)

20.3.-22.3.2015, pátek 18:00 až neděle 15.00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování kurzu Mezi duší                    a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích kurzů Mezi duší a Duchem. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.480 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.240 Kč.

Kurz 085 Velikonoce v kolínském klášteře

2.4.- 6.4. 2015, čtvrtek 18.00 - pondělí 15.00

Během tohoto víkendu strávíme velikonoční svátky meditací, společnou přípravou na liturgii, slavením eucharistie a prací na jarní zahradě. Kurz neprobíhá v mlčení. V pondělí vyrazíme pěšky na „emauzskou“ cestu neboli výlet (Lk 24,13-35). Ideální je přijet ve čtvrtek dopoledne, lze však přijet po dohodě i později, nejpozději však v pátek v podvečer. Doprovází Jan Regner SJ.

Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí podle délky pobytu 1.770 - 2.360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.400 - 1.890 Kč.

Kurz 087 Kontemplativní exercicie pro začátečníky (3 dny)

16.-19.4. 2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Tento kurz je vhodný i pro začátečníky. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.770 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.

Kurz 089 Modlitba a meditace (3 dny)

30.4..-3.5.2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Praktický úvod do modlitby a meditace přednostně určený těm, kdo mají malou nebo žádnou zkušenost. Tento kurz je také vhodný jako „vstupní“ či „seznamovací“ se světem exercicií, kde účastník získá základní zkušenosti dobré k pokračování v modlitbě, meditaci a v dalších duchovních cvičeních. Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.770   Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.410 Kč.

Kurz 090 Kontemplativní exercicie s Janem Šedivým (5 dní)

5.-10. května 2015, úterý 18:00 až neděle 15:00, obsahuje státní svátek

Exercicie pod vedením zkušeného učitele kontemplativní modlitby Jana Šedivého. Tyto kontemplativní exercicie jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o prohloubení praxe kontemplativní modlitby a mají s ní alespoň minimální zkušenost (odůvodněné výjimky jsou možné po dohodě). Kurz probíhá v  mlčení, s individuálním doprovázením. Cena ubytování s plnou penzí je 2.950,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč, příspěvek na kurzovné bude podle počtu účastníků cca 800,- Kč.

NOVĚ PŘIDANÝ KURZ! Kurz 092: Umění klasické fotografie v kolínském klášteře

(4 dny)20.-24.5.2015, středa 18.00 až neděle 15.00

Praktický kurz klasické černobílé fotografie pro každého. Intenzivní kurz vedený dvěma lektory pro malou skupinu max. 12 účastníků. Účastník si vyzkouší a naučí se celý fotografický proces, tedy fotografování klasickým fotoaparátem, vyvolávání filmů, kontakty, zvětšování fotografií a základní techniky práce v temné komoře. Pomůžeme vám lépe se dívat, lépe fotit a objevit fascinující svět temné komory a stříbrného procesu. Můžete si přivést vlastní fotoaparát nebo filmy, ale na místě budou k dispozici kvalitní fotoaparáty a veškeré fotomateriály (filmy, papíry, chemie) v ceně kurzu. Kromě nových dovedností si hrdě odvezete vlastnoručně vyfocené a vyvolané filmy a fotografie.

Kurz povede fotograf Peter Reichel a Petr Vacík SJ. Cena: ubytování s plnou penzí 2 360 Kč, kurzovné a materiály 3 200 Kč. Přihlášky, podrobnosti a dotazy na adrese [email protected].

Kurz 094 Mezi duší a Duchem I. (3 dny)

4.1.-7.6.2015, čtvrtek 18:00 až neděle 15:00

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Cílem je praktické využití získaných informací k práci na sobě a pro další duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm.enneagram). Předpokládá se interaktivní skupinová i individuální práce, avšak během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.710 Kč.

 Kurz 096 Karmelitánský víkend (2 dny)

19.-21. 6. 2015, pátek 18:00 až neděle 15:00

Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 940,- Kč.

Kurz 098 Exercicie „Uspořádat si život“ (7 dní)

3.-10.7.2015 pátek 18:00 až pátek 15.00

Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené uspořádání svého života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází P. František Hylmar SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. Ubytování s plnou penzí 4.130   Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč.

Kurz 100 Kontemplativní exercicie (7 dní)

24.-31.7. 2015, pátek 18:00 až pátek 15.00

Týdenní exercicie jako praktický a intenzivní úvod do kontemplativní modlitby krok za krokem (tzv. „Modlitba srdce“ či „Ježíšova modlitba“). Společná meditace (několik hodin denně v půlhodinových krocích), která je těžištěm tohoto druhu exercicií, dále denní individuální doprovázení, mlčení a bohoslužba jsou zaučením do kontemplativního životního postoje a naučí vás jednoduché a hluboké modlitbě/meditaci. Doprovází P. Petr Vacík SJ a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.290 Kč.

Kurz 103 Kontemplativní exercicie (5 dní)

11.-16.8. 2015, úterý 18:00 až neděle 15.00

Kurz vhodný především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit, i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází jáhen Elva Frouz. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.950,- Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 2.350,- Kč.

Kurz 104 Ignaciánské exercicie (7 dní)

23.-30.8.2015 neděle 18:00 až neděle 15.00

Kurz exercicií ignaciánského typu v mlčení zahrnuje rozjímavou modlitbu nad biblickými texty            a individuální doprovázení. Exercicie jsou zaměřené na oživení a upevnění osobního vztahu   k Bohu, je při nich možné odkrýt a podívat se zblízka na nejrůznější překážky ve vztahu k Bohu a k lidem a provést rozlišování v praktických životních situacích. V modlitbě a v rozhovorech lze při nich probrat záležitosti, na které v běhu dní nemíváme čas, byť není dobré nechávat je delší dobu bez povšimnutí. Doprovázejí P. František Hylmar SJ a P. Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč.

Související články

Jana Pláteníková

Komentáře