Články

Žena a muž v rodině - 22.10. 19.00

Aktuality | FiLiP | 22.10.2014 19:00

Třetí z večerů debatního cyklu Rodina a společnost. Atraktivní téma, exkluzivní hosté!

Pár ženy a muže prochází v průběhu života řadou proměn. Partnerství se řídí jinými zákonitostmi než rodičovství. Jak to sladit k vzájemnému prospěchu a prospěchu dítěte? Uvědomujeme si odlišnost mužské a ženské sexuality, víme, co očekává muž od ženy a žena od muže? Pochopili jsme smysl rodiny, její funkce a její proměny ve vývojových fázích dítěte? Co hrozí dospívajícímu, když včas „neodejde do světa“? Hosté: rodinní terapeuti Vladislav Chvála a Ludmila Trapková.
Cyklus Rodina a společnost.

Související články

Komentáře