Články

Debatní cyklus: Rodina a společnost

Nezařazeno | FiLiP | 8.10.2014 19:00

Prvních pět středečních večerů letošního akademického roku (8.10. - 5.11.) budou v sakristii našeho kostela vždy od 19 hod. probíhat debaty z cyklu "Rodina a společnost".

KUDY NA DEBATU

8. 10. 19.00 Vzdělávání pro život

Co by se mělo změnit, aby studenti měli motivaci se vzdělávat? Kdo za to může, že ji nemají? Existují modely vzdělávání, kdy studenti méně sedí ve škole a více rozvíjejí své talenty? Měla by škola vést i k vyšším hodnotám? A shodneme se na nich? Jakou roli hraje ve vzdělávání umění a podpora kreativity? A jak se doplňuje školní výuka s výchovou v rodině? Hosté: Eva Blažíčková, zakladatelka Konzervatoře Duncan Centre. Ondřej Šteffl, ředitel společnosti Scio.
Zvukový záznam k poslechu.

 

15. 10. 19.00 Jak motivovat studenty k aktivnímu občanství?

Jak ve studentech vzbudit zájem o politiku a veřejné dění? Co pro ně dělá Člověk v tísni, na jaké problémy naráží a jaké cesty zkouší? Co ukazují inspirace ze zahraničí? Jak dopadl aktuální průzkum, který zjišťoval, co si středoškoláci myslí o politice a svém vlivu na ni? Jakou roli hraje mediální vzdělávání? Host: Karel Strachota, ředitel programu Jeden svět na školách Člověka v tísni.
Zvukový záznam k poslechu.
Karel Strachota v pořadu Hovory ČRo

 

22. 10. 19.00 Žena a muž v rodině

Pár ženy a muže prochází v průběhu života řadou proměn. Partnerství se řídí jinými zákonitostmi než rodičovství. Jak to sladit k vzájemnému prospěchu a prospěchu dítěte? Uvědomujeme si odlišnost mužské a ženské sexuality, víme, co očekává muž od ženy a žena od muže? Pochopili jsme smysl rodiny, její funkce a její proměny ve vývojových fázích dítěte? Co hrozí dospívajícímu, když včas „neodejde do světa“? Hosté: rodinní terapeuti Vladislav Chvála a Ludmila Trapková.
Zvukový záznam k poslechu.

 

29. 10. 19.00 Odcházení – vyhoštěná smrt

Skutečně platí, že je smrt a umírání v naší společnosti tabu? Co bychom měli vědět, abychom se smrti a umírání tolik nebáli? Je nutné mluvit o smrti s dětmi? Jak se u nás vyvíjí kvalita péče o umírající? Co potřebují umírající lidé a ti, co o ně pečují? Jak je prospěšná paliativní péče? Potřebujeme eutanázii? Hosté: Martina Špinková, zakladatelka Hospicového domácího sdružení Cesta domů. Olga Nešporová, autorka Knihy o smrti a pohřbívání. Olga Stránská, koordinátorka dobrovolníků Cesty domů.
Zvukový záznam k poslechu

5. 11. 19.00 Agresivita – menšiny, třeste se!

Roste v Česku rasismus a xenofobie? Kde je aktuální napětí ve vztahu k menšinám a kdy to zase někde „bouchne“? Co může být prevencí? Jak se vyvíjí politika ze strany státu, citlivost médií, práce sociálních pracovníků a občanských sdružení, případně pastorační aktivity? Jak vnímání menšin ovlivňuje termín „nepřizpůsobivý“ a jaký vliv mají jiné mediální nálepky? Jak se vlastně obraz Romů (nepřizpůsobivých) v médiích konstruuje? Hosté: Martin Šimáček, ředitel vládní Agentury pro sociální začleňování. Mikuláš Vymětal, studentský farář ETF.
Zvukový záznam k poslechu.

Vstup do sakristie je z areálu Klementina - z důvodu probíhající rekonstrukce nádvoří přes foyer hlavního vstupu do Národní knihovny. KUDY NA DEBATU

Související články

Komentáře