Články

Modlitební a informační setkání s bratry z Taizé 13.5. 17.00

Aktuality | Martin Staněk | 13.5.2014 17:00

Od 10. do 24. května se budou na různých místech v Praze i jejím okolí konat setkání s několika bratry z komunity ve francouzském Taizé. Tato setkání začnou krátkou modlitbou, následovanou pětiminutovým videem představujícím pouť důvěry, a poté bratři podrobněji vysvětlí další etapy přípravy evropského setkání.

V našem kostele se setkání uskuteční v úterý 13. května od 17 hodin. Po úvodním modlitební části, kterou povedou bratři z Taizé a zpěvem doprovodí salvátorská schola s dalšími hosty, bude v sakristii možnost seznámit se s programem a organizací letošního pražského světového setkání. Bude také prostor pro dotazy na samotný "fenomén Taizé"

Setkání v Praze

13. 5. 2014 (úterý), 17:00 – Nejsv. Salvátor
14. 5. 2014 (středa), 19:00 – sv. Václav (Smichov)
15. 5. 2014 (čtvrtek), 19:00 – Husův sbor (Holešovice)
18. 5. 2014 (neděle), 18:00 – sv. Ludmila (Vinohrady)
19. 5. 2014 (pondělí), 19:00 – Sbor Bratrské jednoty baptistů (Praha 3)
20. 5. 2014 (úterý), 19:15 – sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Kobylisy)
22. 5. 2014 (čtvrtek), 19:00 – Martin ve zdi (Staré Město)

O komunitě

Francouzská vesnička Taizé, která se nachází na jihu Burgundska, je domovem mezinárodní ekumenické komunity, kterou založil v roce 1940 bratr Roger. Bratři se zavazují na celý život, že budou spolu sdílet materiální i duchovní společenství, život v celibátu a velké prostotě. Dnes tvoří komunitu více než sto bratří – katolíků i různých protestantských vyznání – z více než pětadvaceti různých národů.

Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby. Bratři se živí pouze svou prací. Nepřijímají pro sebe žádné dary nebo dotace. Někteří z bratří žijí v malých skupinkách – fraternitách – mezi nejchudšími lidmi.

Od konce padesátých let dvacátého století mnoho tisíc mladých lidí z různých zemí nachází cestu do Taizé, kde se podílejí na týdenních setkáních s modlitbami a rozjímáním. Mimo to bratři z Taizé a navštěvují lidi v Africe, Severní i Jižní Americe, Asii a Evropě a organizují malá i velká setkání, která jsou součástí „pouti důvěry na zemi“.

Taizé na WIKI

Související články

Komentáře