Články

Večer ThDr. Alexandra Heidlera 5.5. 18.00

Aktuality | Martin Staněk | 5.5.2014 18:00

 

 

 

 

5. května 2014  od 18.00

sakristie akademického kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu

Úvodní slovo pronesou Pavel Pecháček, emeritní ředitel radia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky a Prokop Tomek, historik Vojenského historického ústavu.  Panelové debaty se zúčastní Mons. Tomáš Halík, současný farář Akademické farnosti Praha.

 

Mons. ThDr. Alexander Heidler (1.12. 1916 v Praze – 3.8. 1980 v Mnichově), zakladatel novodobé vysokoškolské pastorace v kostele Nejsv. Salvátora (1945 – 1948), byl knězem, teologem a publicistou. Po emigraci v roce 1949 působil po řadu let pod pseudonymem „pater Křišťan“ jako redaktor náboženského vysílání Rádia Svobodná Evropa. Stal se také blízkým spolupracovníkem kardinála Berana.

Aktivně se účastnil práce v československém katolickém hnutí v exilu
a v Bavorském Prienu spoluzaložil Křesťanskou akademii.

Mgr. Pavel Pecháček

Publicista, po emigraci v roce 1968 dlouholetý redaktor a po sametové revoluci i prezident české sekce Radia Svobodná Evropa a Hlas Ameriky, současný poradce prezidenta Svobodné Evropy Jeffreyho Gedwina.

PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Vědecký pracovník Historicko-dokumentačního odboru Vojenského historického ústavu. Pracoval v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu a v Ústavu pro studium totalitních režimů. V roce 2012 byl zvolen členem Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Vstup volný

Kudy do sakristie

Související články

Komentáře