Články

Duchovní cvičení a exercicie leden - srpen 2014

Duchovní cvičení a rekolekce | Martin Stanek | 12.2.2014 19:47

Následující exercicie se konají v klášteře v Kolíně, který v současnosti používají jezuité ve spolupráci s Akademickou farností Praha jako exerciční dům.

Exerciční dům v Kolíně je malý barokní klášter 40 minut vlakem z Prahy. Adresa: Kutnohorská 26, Kolín. Přihlašujte se emailem na adrese [email protected] a uvádějte v předmětu zprávy číslo kurzu. Prosíme, přihlašujte nebo informujte se na každý kurz samostatným e-mailem. Najdete nás také na Facebooku jako skupinu „Kolínský klášter“.

 

Kurz 028 Ignaciánské mini-exercicie (2 dny) 21.-23.2.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Víkendový kurz nabídne příležitost ke ztišení a duchovní přípravu před začátkem postní doby. Součástí budou krátké body k meditaci nad biblickými texty, individuální doprovázení a meditativní bohoslužba. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Cena ubytování s plnou penzí 980 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 780 Kč. Tento kurz je již obsazen a přijímáme pouze náhradníky.

Kurz 029 Exercicie s otci pouště (3 dny) 27.2.-2.3.2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne.
Duchovní cvičení povede především dominikánka Sr. Edita Mendelová, teoložka specializující se na spiritualitu pouštních otců. K meditacím budou sloužit texty a impulzy staré křesťanské patristické tradice. Možnost osobních rozhovorů se sestrou Editou nebo Petrem Vacíkem SJ. Cena ubytování s plnou penzí 1.470 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.180 Kč. Tento kurz je již obsazen a přijímáme pouze náhradníky.

Kurz 030 Víkend mezi duší a Duchem II. (2 dny) 7.-9.3. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Exercicie s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování Víkendu mezi duší a Duchem I. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního růstu (Ježíšovo lidství a ctnosti člověka atd.). Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Tento termín je určen pouze pro ty, kdo již absolvovali některý z předchozích Víkendů mezi duší a Duchem. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 1.280 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.080 Kč.

Kurz 031 Postní rekolekce (2 dny) 14.-16.3.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Klasická duchovní obnova pro postní dobu. Individuální biblická rozjímání, krátké společné impulzy se zaměřením na přípravu na Velikonoce, možnost osobních rozhovorů s doprovázejícím. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950 Kč.

Kurz 033 Víkend „Kurzu základů víry 2.A (2 dny) 28.-30.3.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

Kurz 034 Karmelitánský víkend (2 dny) 4.-6. 4. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, kteří zatím nemají zkušenost s vnitřní modlitbou, tak pro zkušenější, kteří potřebují čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Rekolekce se inspiruje karmelitánskou mystikou. Doprovází sestra Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950 Kč.

Kurz 035 Filmové exercicie (4 dny) 9.-13.4.2014, středa 18:00 až neděle odpoledne.
Tento kurz se zaměří na filmy režiséra Terrence Malicka. Tato filmová verze Ignaciánských exercicií staví na individuální meditaci nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem, podobně jako se to dělá s biblickými texty. Budou zařazeny i krátké přednášky k filmům a možnost diskuse. Doprovází Petr Vacík. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč.

Kurz 036 Velikonoce v kolínském klášteře (otevřený příjezd) 17.-21.4.2014
V tomto víkendu strávíme Velikonoční svátky meditací, liturgií, společnou přípravou na liturgii (včetně diskuse) a prací na jarní zahradě. V pondělí vyrazíme pěšky na „Emauzskou“ cestu (Lk 24,13-35). Ideální je přijet ve čtvrtek dopoledne, lze však přijet po odohodě i později, nejpozději však v pátek večer.Doprovází Petr Vacík SJ.  Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí (podle délky pobytu) 1.770 - 2.360 Kč (podle příjezdu), studenti a osoby s nízkým příjmem 1.400 - 1.890 Kč.

Kurz 037 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.B (2 dny) 25.-27.4.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

Kurz 038 Kontemplativní exercicie (4 dny) 30.4.-4.5. 2014, středa 18:00 až neděle odpoledne,
obsahuje státní svátek Jsou vhodné především pro ty, kdo se zajímají o praxi kontemplativní modlitby, a učinili již alespoň vstupní zkušenost s modlitbou v tichu. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Je možné se připojit i pokud vám chybí větší zkušenost s kontemplací chybí, je však třeba to v přihlášce zmínit. Doprovází Elva Frouz a sr. Denisa Červenková CSFT. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč.

Kurz 039 Meditativní exercicie s Mistrem Eckhartem (4 dny) 7.-11.5. 2014, středa 18:00 až neděle odpoledne,
obsahuje státní svátek Prodloužený víkend strávíme společnou i individuální meditací, konfrontací s mystickým učením Mictra Eckharta a prací na jarní zahradě. Kurz je vhodný pro začátečníky i pro pokročilé. Doprovází Petr Vacík SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 2.360 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.890 Kč.

Kurz 040 Sádhana (2 dny) 16.-18. 5. 2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne
Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východními formami meditace, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Kurz je inspirován školou modlitby indického jezuitského kněze Anthonyho de Mella. Doprovázené meditace se konají společně v několika blocích během dne. Nechybí bohoslužba či možnost osobního rozhovoru. Vhodné i pro začátečníky. Doprovází Jan Regner SJ. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 1.180 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 950 Kč.

Kurz 041 Víkend „Kurzu základů víry“ 2.C (2 dny) 23.-25.5.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Jen pro účastníky „Kurzu základů víry“ v Akademické farnosti Praha. Přihlášky způsobem popsaným během KZV.

Kurz 042 Exercicie salvátorské scholy (2 dny) 30.5..-1.6.2014, pátek 18:00 až neděle odpoledne.
Rezervováno pro členy salvátorské scholy v Akademické farnosti Praha.

Kurz 043 Víkend mezi duší a Duchem (3 dny) 5.-8.6. 2014, čtvrtek 18:00 až neděle odpoledne.
Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření a duchovní růst. K sebepoznání využíváme nové psychodiagnostické metody (zejm. enneagram). V interaktivní skupinové i individuální práci nad výsledky si účastníci ověří, jak se získanými poznatky mohou dále pracovat. Důraz je položen i na vzájemnou zpětnou vazbu mezi účastníky. Během rekolekce se zachovává mlčení. Možnost individuálního doprovázení se u tohoto kurzu nepředpokládá. Doprovází: psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková CSTF. Cena ubytování s plnou penzí včetně příspěvku na kurzovné je 2.070 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 1.700 Kč.

Kurz 044 Duchovní cvičení Prodloužený víkend končící 15.6. 2014,
téma i začátek budou ještě upřesněny. Doprovází Scarlett Vasiluková-Rešlová a Petr Vacík.

Kurz 048 Uspořádat si život 6.-13. 7. 2014, neděle18:00 až neděle odpoledne(7 dní)
Intenzivní ignaciánské exercicie zaměřené k uspořádání vlastního života a na hledání svého místa ve světě ve světle evangelia. Jejich cílem je zakusit vnitřně Boží péči o život člověka, rozlišit některé překážky, které nám brání čerpat z dynamiky života v Duchu a posílit naši otevřenost a disponibilitu k „volbě“, tak jak je představena v celku duchovních cvičení podle sv. Ignáce. Exercicie probíhají v přísném mlčení, s individuálním doprovázením. Při přihlašování v mailu zmiňte vaši motivaci k účasti na kurzu (přednost budou mít ti, kdo rozlišují povolání). Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Cena kurzu vč. ubytování s plnou penzí 4.130 Kč, studenti a osoby s nízkým příjmem 3.300 Kč, větší sleva je u tohoto kurzu možná po dohodě.

Kurz 054 Ignaciánské exercicie 17.-23. 8. 2014, neděle18:00 až neděle odpoledne(7 dní)
Ignaciánské exercicie s individuálním doprovázením povedou František Hylmar SJ a Jan Regner SJ. Detaily budou upřesněny, již je však možno se hlásit.  

Komentáře