Články

Vladimír Burian: Světlo pro Advent

Umělecké intervence a výstavy | Martin Stanek | 27.11.2013 16:40

Debata s autorem světelné instalace bude v neděli 15.12. od 21.15 v kryptě.

Advent je dobou očekávání, dobou tušení nového, dobou přípravy a ztišení... Prostor akademického kostela Nejsv. Salvátora ponoří na celý tento předvánoční čas do nové světelné atmosféry výtvarník – light designér Vladimír Burian. Většina kostelů je dnes přesvícena tvrdým umělým světlem, které často potlačuje živost původní myšlenky, jak měl daný interiér působit, jak by se měl světelně proměňovat během dne, během roku ale i v závislosti na příslušné liturgické době či konkrétním svátku. Světelná intervence Vladimíra Buriana je jemná, odebírá prvoplánové přímé nasvícení a vnáší do prostoru drobné chvění vlastní živému světlu svící. Projekce na hlavní oltářní obraz také nechce upoutávat sama na sebe, ale naopak poodkrýt krásu a vnitřní dynamiku tohoto věky zašlého, přesto však stále krásného obrazu.   

Vladimír Burian se profesionálně věnuje divadelnímu svícení (Ponec, NoD a Alfred ve dvoře) a světelnému designu. Působí také jako pedagog na pražské HAMU. V prostředí Nejsv. Salvátora se Vladimír Burian nepohybuje poprvé. Kostel zde rozzářil již dvakrát během koncertů orchestru BERG, spolupracoval letos jak na projektu nezvyklé hudebně prostorové adaptace Písně písní, tak na následné Noci kostelů. Jeho zdrženlivý, empatický, a právě proto velice působivý přístup k prostoru přivedl místní farnost k myšlence požádat ho, zda by se nepokusil znovu světelně proměnit chrám i pro každodenní bohoslužby.

Pořadatelé: Akademická farnost Praha a Centrum teologie a umění při KTF UK.

Související články

Komentáře