Články

Doporučujeme: Umírám láskou - milostné dialogy z Písně písní (u dominikánů)

Aktuality | Martin Stanek | 27.11.2013 16:21

Umírám láskou milostné dialogy z Písně písní v liturgickém prostoru - reinterpretace biblického textu
Milan Balabán, Daniel Raus, Benedikt Mohelník OP, Slavomír Hořínka, Peter Vrábel
barokní refektář dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze, vchod Jilská 7a
čtvrtek 5. prosince 2013 v 19.30

Nejznámější milostná píseň světové literatury, Píseň Šalamounova, inspirovala Daniela Rause k přebásnění, které odráží cítění současného člověka. To se stalo inspirací pro skladatele Slavomíra Hořínku, který vytvořil hudebně prostorovou kompozici pro kostel Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Během květnové premiéry vznikla nahrávka Českého rozhlasu zachycující prostor chrámu, který se na chvíli stává živoucím hudebním nástrojem, světem kudy chodí Milý a Milá a navzájem se hledají.

Během večera v barokním refektáři dominikánského kláštera zazní celá skladba v prostorovém 3D formátu a v následné debatě budou hosté hledat odpovědi mimo jiné i na tyto otázky: Jaké je místo Písně písní v Bibli a jak byla v různých dobách interpretována? Proč je mezi milostnou a duchovní poezií tak velká blízkost? Jak se stává hudba zrcadlem textu a kam text posouvá? Lze liturgický prostor proměnit v pomyslnou náruč pro dialog lásky? Jaké je poselství Písně písní, která po celé generace inspirovala vášnivé hledače Boha i umělce? Hudebně literární večer moderuje Teresie Bečková.  
Prof. Milan Balabán – významný český religionista a evangelický teolog, přední znalec Starého zákona, hebraista, esejista, překladatel starozákonní Písně písní. Jeden z prvních signatářů Charty 77. Po roce 1989 se habilitoval na ETF UK v oboru religionistika a stal se profesorem.
Daniel Raus
 – šéfredaktor ČRo Plus, předtím působil ve Svobodné Evropě a na ČRo 6. Kromě novinářské činnosti je autorem básnických sbírek Větrné mlýny, Píseň a Těžký rok, a přebásnění Písně písní.
Slavomír Hořínka
 – hudební skladatel, houslista, pravidelně spolupracuje s Orchestrem BERG. Od roku 2006 pedagogicky působí na katedře skladby Hudební fakulty AMU v Praze.
Peter Vrábel
 – zakladatel a dirigent orchestru BERG
Benedikt Mohelník OP
 – provinciál Řádu bratří kazatelů a duchovní otec Dominikánské 8
Teresie Bečková
 – vedoucí Tvůrčí skupiny náboženských pořadů v Českém rozhlase
Společný projekt Českého rozhlasu, Orchestru BERG, Centra teologie a umění při KTF UK a Dominikánské 8.

Komentáře