Články

Znaky. Výstava obrazů a soch Věry Novákové

Archiv uměleckých intervencí | Administrátor | 2.5.2010 00:00

2.5.- 30.6. 2010


O autorce: Od začátku padesátých let byla Věra Nováková politickými okolnostmi přinucena žít ani ne na okraji, ale zcela mimo výtvarnou scénu.  Tvorba se pro ni stala v podstatě sebezáchovnou aktivitou, tvrdě vyvzdorovaným existenciálním útočištěm v prostoru nepřijatelných životních podmínek. Její dílo není rozsáhlé, zato je výrazem soustředěné a hluboké sebereflexe.  V šedesátých letech reagovala po svém na principy lettrismu a spojení obrazu a písma dodnes zůstalo charakteristickým znakem jejích obrazů a plastik. „V devadesátých letech jsem se vrátila k tématu písmových obrazů, abych se s ním vypořádala a něco z něj dokončila. Písmena se mi zjevovala jako tajemné znaky, které nejsou něčím nahodilým, ale zrcadlí cosi podstatného ze skutečnosti. Tak jako přirozený svět je písmem, poukazujícím k něčemu ZA, tak je možné hledat ve znacích písmen zašifrovanou výpověď o něčem obecnějším nebo i kosmičtějším.“, komentuje Věra Nováková své práce.
Pavla Pečinková, kurátorka výstavy 

Komentáře