Články

II. výzva salvátorským umělcům

Archiv uměleckých intervencí | Martin Stanek | 3.11.2013 21:06

Výstavní rada plánuje v lednu 2014 uspořádat druhý Salvátorský salon, výstavu otevřenou tvořivým farníkům a příznivcům naší akademické farnosti, kteří by chtěli představit svá díla na ochozech kostela.

Stejně jako v prvním ročníku, který se konal v lednu 2012, se mohou přihlásit výtvarní profesionálové i amatéři, autoři všech věkových kategorií i uměleckých názorů. Účast není omezena ani tématem, žánrem, nebo výtvarnou technikou (včetně fotografické). Porota sestavená z členů výstavní rady pak vybere z nabídnutých prací kolekci, která bude v lednu 2013 v kostele zveřejněna.

Zveme všechny zájemce, aby se přihlásili do přípravného kola, ve kterém se ukáže, zda má Salvátor dostatek uměleckých sil, aby se původní Salvátorský salon změnil v Salvátorské bienále. Přihláška musí být řádně vyplněna dle pokynů na příslušném formuláři, který si můžete stáhnout zde: [Přihláška Salvátorský salon 2014] Přihlášky je možné odevzdat v tištěné formě v sakristii Nejsvětějšího Salvátora nebo v elektronické formě na adresu [email protected] do neděle 24.11. 2013.   O výběru účastníků by měla porota rozhodnout do 12.12.2013.

LVI A LVICE SALONŮ, NEVÁHEJTE!!!

Související články

Komentáře