Články

Živé kameny /Pietre vive /Living stones 15.-16.11.

Aktuality | Martin Stanek | 3.11.2013 20:50

V polovině listopadu se v rámci projektu Živé kameny opět otevřou brány kostela Nejsvětějšího Salvátora pro bezplatné komentované prohlídky, a to v pátek 15. listopadu a v sobotu 16. listopadu, vždy v době od 10:00 do 16:45. Prohlídky se zaměří na symboliku a teologický význam uměleckých děl chrámu a návštěvníkům skrze krásu umění poodhalí krásu víry. K návštěvě srdečně zveme všechny zájemce o sakrální umění, věřící i hledající, „bližší“ i „vzdálenější“. Chrámem vás provedou mladí lidé z mezinárodního společenství Živé kameny (Living Stones), které úzce spolupracuje s jezuitským řádem. Srdečně zveme také mladé lidi, kteří by se do projektu sami chtěli zapojit jako dobrovolníci. Není potřeba mít žádné předchozí znalosti z dějin umění ani historie. Důležitá je pouze touha podělit se o krásu víry. Více se o projektu můžete dozvědět na webových stránkách: http://pietrevive.wordpress.com a http://www.jesuit.cz/ nebo na mailu: [email protected].

 

POZOR!  Upozorňujeme na  dočasné omezení přístupu z Klementina z důvodu stavebních prací. Do sakristie se dostanete přes vstup Národní knihovny  - náhradní vstup je značen cedulemi a šipkami.

Komentáře