Články

Missa Brod - "krojovaná kostelíčková" 10.11.

Aktuality | Martin Stanek | 3.11.2013 20:38

Pan architekt Martin Tomešek ze železnobrodské skupiny ČKA říká o vzniku originálního hudebního doprovodu liturgie, který na osobní pozvání P. Tomáše Halíka „přiváží“ k Salvátoru, toto:

„Minulý rok dostala moje žena nápad uspořádat krojovanou pouť a nečekaně tím nadchla spoustu lidí. V červnu 2011 navštívila naše místní skupina ČKA kolegy v Blatnici pod sv. Antonínem. Na Slovácku s živou tradicí lidového zpěvu, hudby a krojů oslovila před sklípkem kamaráda Jurky pod rozkvetlou lípou našeho dirigenta pana Bohuslava Lédla, jestli by se nepokusil zkomponovat novou mši v duchu krojované pouti. Ten již předtím zkomponoval mši k svatojanské pouti, která měla úspěch i u Nejsv. Salvátora.

Myšlenka našla odezvu. Mše byla koncipována pro "kostelíčkový sbor" a protože s ním na různých akcích spolupracují i hudebníci, tak bylo dáno i instrumentální obsazení celé mše. (flétna, housle, viola, violoncello, klavír a rytmická sekce). Mše využívá také soprán naší sólistky paní Evy Lédlové.“

Kostelíček sv. Jana Nepomuckého Na Poušti nad Železným Brodem byl v době totality těžce poškozen vandaly, od r. 1993 jsou na něm prováděny záchranné práce hrstkou místních nadšenců, v letech 1996-97 i za pomoci zahraničních a domácích dobrovolníků mezinárodního stavebního řádu IBO. Při jejich příjezdu byl uspořádán 1. koncert, aby byla veřejnost seznámena s jeho ubohým stavem a po odjezdu hned další, na ukázku, co vše se za 3 týdny práce dobrovolníků udělalo na jeho záchranu. Tak vznikla tradice benefičních koncertů, která měla letos už své 36. pokračování. Brzy na to byla obnovena v padesátých letech přerušená tradice svatojanských poutí, posléze vylepšená doprovodem sboru, který vznikl z nadšenců ze širokého okolí, dokonce až z Prahy.

Komentáře