Články

Primice otce Antonína, trapisty ze Sept-Fons

Aktuality | paula | 25.9.2013 09:41

V sobotu 5. října v 10:00 hodin bude v našem kostele Nejsv. Salvátora sloužit jednu ze svých prvních mší  trapistický mnich, otec Antonín, který je původem z Prahy, v našem kostele byl biřmován,  a byl 4. srpna vysvěcen ve francouzském opatství Sept-Fons na kněze. Všichni jsou srdečně zváni!

Komentáře