Články

Uzavírka Klementina versus akce v kostele

Aktuality | Martin Stanek | 3.6.2013 10:20

Veškerý progam naší farnosti běží jako obvykle s výjimkou Filmového klubu v Městské knihovně, který se ruší.

Na akce, které neprobíhají v kostele, ale v sakristii nebo v kryptě (přednáška, modlitební setkání), je umožněn vstup pouze přes vrátnici z Mariánského náměstí, u závory je třeba nahlásit, že jdete do kostela Nejsv. Salvátora. Akce v kostele (mše sv., koncert) jsou přístupné samozřejmě hlavním vchodem do kostela jako obvykle. Ministranti, hudebníci a další personál samozřejmě mohou vstupovat do sakristie zadem z Klementina, platí zde to, co je psáno výše.

 

Komentáře