Články

Zrušeno! Literárně - hudební večer: Vladimír Holan 3.6. (20.00)

Aktuality | Martin Stanek | 2.6.2013 20:00

Být není lehké...být básníkem a mužem znamená býti lesem bez stromů a vidět...“ Komponovaný večer s výborem veršů Les bez stromů. Verše psal Vladimír  Holan v letech 1949-1955, kdy nesměl veřejně publikovat. Holan (1095-1980) byl básník, jehož nejvlastnějším stylem byla meditace. Díky ní vnímal dění jako neustálou oscilaci mezi dobrým a špatným, plynutím času a věčností. Večer se bude snažit ukázat i básníkovu práci s biblickou látkou a jeho pověstnou jazykovou tvořivost.

Recituje: Michal Ježek. Hudba: Pražské violové duo (Tomáš Hanousek a Jakub Macháček). Skladby Wilhelma Friedemanna Bacha a Karla Stamice (výběr z díla pro dvě violy).

Komentáře