Články

Tříkrálová návštěva v léčebně dlouhodobě nemocných 6.1.

Aktuality | paula | 21.12.2012 17:04

Letos netradičně na Tři krále navštívíme nemocné, kteří pobývají dlouhodobě v léčebně. Je to příležitost zastavit se ve shonu, který nám vnucuje tento svět a darovat trochu své pozornosti a dobré slovo lidem, kteří žijí ve zcela jiném světě. Toto setkání je často oboustranným obohacením. Přivítáme tedy zájemce, kteří by chtěli vzít hudební nástroj či doprovodit návštěvu svým zpěvem. Návštěva se uskuteční 6.1. cca mezi 16.00 a 19.00. Je nutno se přihlásit alespoň 10 dní předem kvůli formalitám. Počet míst je omezen. Přihlášky a informace na [email protected].

Komentáře