Články

Příprava na biřmování

Aktuality | Martin Stanek | 20.9.2012 15:20

Od nového akademického roku (říjen 2012) opět otevíráme půlroční kurz přípravy dospělých ke svátosti biřmování. Příprava je určena těm, kdo již chodí ke svátostem, nejedná se tedy o přípravu k prvnímu přijímání. Kurz  se skládá z úterních přednášek Mons. Tomáše Halíka a spolupracovníků (po mši sv. od 20 do 21.30h v sakristii), které jsou společné i ostatním frekventantům kurzu Základy víry (katechumenům i tzv. pomalým biřmovancům), a tří společných víkendů (prosinec, únor, duben). Kurz doprovázejí Adéla a Petr Muchovi. Termín biřmování je předběžně stanoven na duben 2013. Přihlášení (s uvedením jména, emailu, mobilu, roku narození a upřesnění, že patříte k tzv. rychlým biřmovancům") či další info na [email protected]

Komentáře