Články

Nabídka duchovních cvičení a rekolekcí 2012

Aktuality | Martin Stanek | 3.2.2012 15:57

Dlouhodobý vysoký zájem o duchovní cvičení nás vedl k rozhodnutí nabídnout více nových termínů, aby se dostalo (snad) na každého. V tomto Salvatore proto zveřejňujeme mnoho nových kurzů na období jara a léta 2012.

DUCHOVNÍ VÍKENDY PRO KATECHUMENY PRO BIŘMOVANCE

3 .- 5. 2.2012, Praha-Vinoř, víkend pro rychlé biřmovance II., doprovázejí manželé Muchovi 9.-11.3., předběžně Praha-Vinoř, víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík, Martin Staněk a Petr Vacík 23.-25.3., předběžně Praha-Vinoř , víkend pro katechumeny a pomalé biřmovance, doprovázejí Tomáš Halík a Martin Staněk 30.3.-1.4.2012, Praha- Klášter kapucínů Loreta, víkend pro rychlé biřmovance III., doprovázejí manželé Muchovi

NADCHÁZEJÍCÍ KURZY DUCHOVNÍCH CVIČENÍ A REKOLEKCÍ, URČENÉ VŠEM

Níže uvedené kurzy slouží k prohloubení našeho duchovního života, naší modlitby a meditace i naší kreativity a vnímavosti vůči druhým. Většina kurzů se koná v jezuitském exercičním domě v Kolíně (Kutnohorská 26). Ceny jsou uvedeny vždy za celý kurz zahrnující ubytování a plnou penzi. Další informace můžete získat na adrese [email protected], v případě potřeby i na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa Červenková), 737 028 900 (Jan Regner SJ) a 603 714 338 (Petr Vacík SJ). Přihlašujte se pouze e-mailem na uvedené adrese a uvádějte název a datum kurzu v „předmětu”. Na každý kurz se přihlašujte samostatným emailem.

„DEVOTIO POSTMODERNA", 23.-26.2. (ČT-NE) KOLÍN.   JEŠTĚ ZBÝVAJÍ VOLNÁ MÍSTA Tradiční duchovní cvičení křesťanské zbožnosti (inspirovaná středověkým hnutím Devotio moderna) pro člověka postmoderní doby. Vhodné pro ty, kdo teprve hledají cestu ke klasickým elementům katolické spirituality jako rozjímání, modlitba růžence, adorace atd. (nebo s nimi mají problém a chtějí učinit vstřícný krok). Vedou Martin Staněk a Petr Vacík SJ. Studenti 1.000 Kč, ostatní 1.300 Kč. Přihlášení na [email protected].

MEZI DUŠÍ A DUCHEM  7.-9.3.(ST-PÁ) KOLÍN.   - OBSAZENO

KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND, 9.-11.3. (PÁ-NE) KOLÍN.   - OBSAZENO

POSTNÍ DVOJVÍKEND, 16.-18.3. + 23.-25.3. (2X PÁ-NE) KOLÍN.  -   OBSAZENO.

JEDNODENNÍ EXERCICIE S FILMEM 18.3. (NEDĚLE) PRAHA. Jednodenní rekolekce se skupinovou meditací nad filmem Svátost manželství (rež. V. Suchánek, 1994). Dopolední část je věnována ztišení a tiché modlitbě, meditaci nad filmem se věnujeme odpoledne. Doprovází Vladimír Suchánek (UP Olomouc) a Denisa Červenková CSTF. Koná se na Karmelu Edith Steinové, Jinonická 22.

 

NOVÉ KURZY

POSTNÍ EXERCICIE UPROSTŘED VŠEDNÍHO DNE 22. 2. -1.4. (OD POPELEČNÍ STŘEDY DO KVĚTNÉ NEDĚLE) Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní kláštera, a přesto by chtěli právě během postního času prohloubit svou praxi vnitřní modlitby a meditace. Duchovní cvičení probíhají při zachování běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v přirozeném prostředí. Jsou vymezeny pouze časově (na šest postních týdnů), nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Po vstupní domluvě s konkrétním doprovázejícím o způsobu meditace a doprovázení je exercitant vybaven biblickými podněty k meditaci na několik následujících dní. S doprovázejícím se domluví i na pravidelnosti rozjímání a na termínech osobního setkání, a to tak, aby přitom bylo možné zvládat běžné denní povinnosti. Upozorňujeme však předem na to, že závazek meditovat každý den alespoň půl hodiny není obvykle snadné naplnit. Do exercicií tedy má smysl vstoupit jen tehdy, pokud účastník ví, že bude schopen/schopna najít si každý den čas k rozjímání. Doprovází: Mireia Ryšková (KTF UK), sr. Denisa Červenková CSTF, P. František Hylmar SJ, P. Josef Čunek SJ a P. Jan Regner SJ. Přihlášení na [email protected].

FILMOVÉ EXERCICIE VELIKONOČNÍ, 28.3.-1.4. (ST 18.00 – NE ODPOLEDNE) KOLÍN Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na [email protected].

IGNACIÁNSKÉ EXERCICIE, 15.-22.4. (NE-NE) KOLÍN Týdenní ignaciánská duchovní cvičení s kompletně individuálním přístupem a doprovázením. Není vhodné pro úplné začátečníky. Doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ. Studenti 2.900 Kč, ostatní 3.250 Kč.  Přihlášení na [email protected].

FILMOVÉ EXERCICIE PRO POKROČILEJŠÍ, 27.4.-1.5. (PÁ 18.00 – ÚT ODPOLEDNE; ÚT JE STÁTNÍ SVÁTEK) KOLÍN Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Není vhodné pro ty, kdo ještě neabsolvovali žádné filmové exercicie. Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Scarlett Vasiluková-Rešlová. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na [email protected].

ZASVĚCENÝ ŽIVOT: MEZI MODLITBOU A ČINNOSTÍ, 4.-8.5. (PÁ-ÚT) KOLÍN Rekolekce věnovaná základním tematikám řeholního života (modlitba, společný život, služba atp.). Její součástí jsou rozhovory, meditace, společná liturgie,  duchovní četba a práce. Určeno mladým ženám, které se snaží rozlišit, zda mají povolání k zasvěcenému životu. Doprovází sestry z Karmelu Edith Steinové a P. František Hylmar SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1.900 Kč. Přihlášení na [email protected].

MEZI DUŠÍ A DUCHEM III., 17.-19/20. 5. (ČT-SO/NE) KOLÍN Rekolekce zaměřená na sebepoznání osobnosti s cílem využít získaných informací k práci na sobě a k nalezení vhodných podnětů pro další sebedotváření. Kurz je určen pouze těm, kteří absolvovali Víkend mezi duší a duchem I., půjde o další prohloubení práce s enneagramem, zaměříme se zejména na možnosti rozvoje každého ennea-typu. Společná práce skončí v sobotním odpolednem, v klášteře je však možno setrvat až do neděle. Doprovází psychoterapeut Michal Petr a sr. Denisa Červenková. Studenti 1.000/1.350 Kč, ostatní 1.300/1.750 Kč. Přihlášení na [email protected].

SÁDHANA PRO ZAČÁTEČNÍKY, 25.-27.5. (PÁ 18.00 – NE ODPOLEDNE) KOLÍN Jednoduchá společná i individuální duchovních cvičení podle indického jezuity Anthony de Mella SJ, známých pod jménem Sádhana – Cesta k Bohu. Tento víkend cvičení v meditaci je vhodný zvláště pro začátečníky na cestě modlitby a meditace. Doprovází Petr Vacík SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na [email protected].

KONTEMPLATIVNÍ VÍKEND, 8.-10.6. (PÁ-NE) KOLÍN Praktický kurz společných a individuálních meditací v tichu. Tento kurz je vhodný jak pro začátečníky, tj. pro ty, kdo nemají větší zkušenost s tichou meditací, tak pro zkušenější, kteří potřebují pouze čas a prostor, kde by dříve nabyté znalosti prohloubili v modlitební praxi. Doprovází s. Denisa Červenková CSTF a Jan Regner SJ. Studenti 800 Kč, ostatní 1.000 Kč. Přihlášení na [email protected].

FILMOVÉ EXERCICIE, 20.-24.6. (ST 18.00 – NE ODPOLEDNE) KOLÍN Jedná se o filmovou verzi Ignaciánských exercicií: Individuální meditace nad filmem a jeho interakcí s naším nitrem (s návodem, každý den jeden film). Individuální doprovázení. Doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na [email protected].

KREATIVNÍ EXERCICIE, 2.- 6. 7. (PO-PÁ) KOLÍN Kurz je určen především pro ty, kteří chtějí zkusit zapojit svou kreativitu k sebevyjádření a modlitbě. Vedle podnětů k meditaci budou mít účastníci možnost využít výtvarných potřeb. Součástí exercicií bude také bibliodrama a individuální doprovázení. Doprovází  Mireia Ryšková z KTF UK a P. Jan Regner SJ.  Studenti 1.500 Kč, ostatní 1900 Kč. Přihlášení na [email protected].

USPOŘÁDAT SI ŽIVOT  8.-15.7. (NE-NE) KOLÍN Intenzivní ignaciánské exercicie určené v prvé řadě těm, kteří rozlišují své místo ve světě (zasvěcený život, manželství, kněžství, samota). Předpokladem je znalost základních principů exercicií (nemělo by jít o první exercicie v životě), počet účastníků je omezen. Při přihlašování je třeba do mailu připojit také motivaci k účasti na kurzu. Doprovází František Hylmar SJ a Denisa Červenková CSTF. Studenti 2.900 Kč, ostatní 3.250 Kč. Přihlášení na [email protected].

OTEVŘENÝ KLÁŠTERNÍ TÝDEN, KDYKOLI MEZI 17.-26.8. V KOLÍNĚ Můžete přijet kdykoli (po dohodě a rezervaci) a strávit nějaký čas (4 až 9 dní) v kolínském klášteře. Ten se na devět dní promění v komunitu s pravidelným rytmem společné liturgie, osobní i společné meditace, studia, práce a odpočinku. Individuální doprovázení: Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ. Studenti 450 Kč první noc, 350 Kč další noci; ostatní 550 Kč první noc, 450 Kč další noci. Přihlášení na [email protected].


KAŽDÉ ÚTERÝ 20.15 TICHÁ MEDITACE. Probíhá vždy v úterý po mši svaté v kryptě kostela Nejsv. Salvátora. Nejedná se o kurz meditace, nýbrž o prostor a příležitost ke společné meditaci v tichu pro ty, kdo vědí, co si s tichem počít. Případné zájemce o uvedení do tiché modlitby prosíme, aby se ozvali na novou exerciční adresu: [email protected]

Komentáře