Články

Nabídka exercicií podzim - zima 2011/2012

Aktuality | Martin Stanek | 18.10.2011 10:44

Jednodenní rekolekce s filmem  (obsazeno)

Praha, 12. 11. 2011, doprovází filmový historik Vladimír Suchánek a Denisa Červenková CSTF.

Celodenní rekolekce s filmem Loučení (rež. Elem Klimov, 1984). Koná se na Karmelu Edith Steinové. Přihlášení na [email protected].

Zasvěcení: mezi samotou a životem s druhými (obsazeno)

Kolín, 16.-20.11., doprovází Denisa Červenková CSTF, František Hylmar SJ, Petr Glogar OCD. Rekolekce věnované základním otázkám řeholního života. Rozhovory, meditace, společná liturgie,  duchovní četba a práce. Určeno mladým ženám, které rozlišují své místo ve světě. Přihlášení na [email protected].

Mezi duší a Duchem II. (obsazeno)

Kolín, 23.-25.11., doprovází sr. Denisa Červenková CSTF a Mgr. Michal Petr.

Rekolekce s prvky sebepoznání osobnosti. Jde o prohloubení a pokračování témat Víkendu mezi duší a duchem I. Vedle tradičních prvků exercicií (ticho, meditace) se předpokládá interaktivní skupinová a individuální práce s enneagramem. Zaměříme se na hlubší uvědomění vnitřní struktury osobnosti a na způsoby, jak měnit navyklé vzorce prožívání a chování. Podíváme se také na možnosti kultivace osobnosti v kontextu duchovního rozvoje. Přihlášení na [email protected].

Sádhana (obsazeno)

Kolín, 25.-27.11. 2011, doprovází Jan Regner SJ.

Kurz meditace podle indického jezuity Anthonyho de Mella. Tato nabídka je určena zejména pro ty, kteří se v minulosti ještě podobného kurzu nezúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na nové adrese [email protected].

Adventní exercice uprostřed všedního dne (obsazeno)

Praha, 27.11.-24.12.2011, kolektiv doprovázejících.

Jsou určeny pro ty, kteří nemohou odjet do ústraní a přesto by chtěli během adventního času prohloubit vlastní modlitbu. Probíhají při zachování běžného pracovního nebo studijního rytmu dne a v přirozeném prostředí. Exercicie uprostřed všedního dne jsou vymezeny pouze časově, nikoliv tematicky, jsou individuální, tj. způsob práce je stanoven dohodou s doprovázejícím. Další informace a přihlášky na [email protected].

Adventní rekolekce (obsazeno)

Kolín, 16.-18.12.2011, doprovází Jan Regner SJ a Petr Vacík SJ.

Tento duchovní víkend může dobře posloužit zejména těm, kteří chtějí prohloubit své prožívání adventní doby. Nebudou chybět krátké úvody s body k rozjímání a biblickými texty a možnost individuálního rozhovoru s doprovázejícím. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].

Filmové exercicie (obsazeno)

Kolín, 11.-15.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Denisa Červenková CSTF.

Individuální meditace nad filmem (s návodem), každý večer jeden film, dopolední přednáška a debata o filmu, odpoledne možnost vidět film znovu. Možnost denní bohoslužby a individuálního rozhovoru s vedoucím kurzu. Začátek kurzu ve středu v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].

 

Sádhana pro pokročilejší (obsazeno)

Kolín, 19.-22.1.2012, doprovází Petr Vacík SJ a Jan Regner SJ.

Duchovní cvičení podle P. Anthonyho de Mella SJ. Tato nabídka je určena pro ty, kteří se v minulosti již podobného kurzu zúčastnili. Sádhana spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací, zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, bdělosti a vnímavosti, které lze dosáhnout v procesu uvědomění. Meditace se konají společně v několika blocích během dne. Začátek kurzu v pátek v 18.00, konec v neděli odpoledne, další informace a přihlášky na [email protected].

Víkend v tichu (obsazeno)

Kolín, 10.-12.2.2012, doprovází Jan Regner SJ.

Praktické uvedení do meditace Sádhana, která spojuje tradici křesťanské spirituality s východní meditací. Zvláštní pozornost je přitom věnována vnitřnímu ztišení, kterého lze dosáhnout pozorným vnímáním a procesem uvědomění. Kurz pořádá občanské sdružení Užitečný život a je určen zejména těm, kteří se neidentifikují s žádnou církví nebo náboženskou institucí. Další informace a přihlášky na webové stránce: https://sites.google.com/a/klikni.cz/vikend-v-tichu/.

*   *   *

Uvedená vícedenní duchovní cvičení se konají v exercičním domě jezuitů v Kolíně (bývalém kapucínském klášteře), jednodenní na Karmelu v Praze-Košířích. Cena za noc v jedno/dvou lůžkových pokojích s plnou penzí je zhruba 450-350 Kč (jsou ovšem možné slevy pro studenty). Další informace můžete získat na adrese meditace(zavináč)gmail.com.

Přihlašuje se pouze e-mailem na adrese [email protected], uvádějte název kurzu v “předmětu”.

Upozorňujeme, že exerciční kurzy se zpravidla rychle zaplní, maximální počet účastníků je 12-16, doporučuje se tedy reagovat rychle.

 

Komentáře