Články

Výzva salvátorským umělcům

Aktuality | Martin Stanek | 10.10.2011 13:15

Aby podpořila tvůrčí snahy salvátorské farnosti, plánuje výstavní rada uspořádat v tomto akademickém roce Salvátorský salón, výstavu otevřenou všem farníkům - výtvarným profesionálům i amatérům, kteří by chtěli představit své práce na ochozech kostela. Účast není omezena žádným tématem, žánrem ani výtvarnou technikou, zapojit se mohou autoři všech věkových kategorií i uměleckých názorů. Zveme všechny zájemce, aby se přihlásili do přípravného kola, ve kterém se ukáže, zda má Salvátor dostatek vlastních uměleckých sil k tomuto výstavnímu experimentu. Přihláška musí obsahovat fotodokumentaci maximálně pěti prací a kompletní základní údaje k nabízeným exponátům (autor, název díla, rok vytvoření, technika, materiál, rozměry), plus elektronický kontakt na autora a stručný životopis. Přihlášky je možné odevzdat v tištěné nebo elektronické formě v sakristii Nejsvětějšího Salvátora do 11.11. 2011. Jestli se to povede, bude Salon otevřen na konci ledna 2012.

Více informací na [email protected]

 

 

Komentáře