Články

Akce nejen pro salvátorské na Karmelu Edith Stein

Aktuality | Martin Stanek | 7.10.2011 14:13

Pravidelný týdenní program na Karmelu Edith Steinové (Jinonická 22, Praha 5 – Košíře)

po

19.00

začínáme 3.10.

eucharistie + agapé. Po mši je možné zůstat na čaj, kafe, drobné pohoštění podle liturgické doby, momentálních možností domu či štědrosti příchozích. Celebrují Libor Ovečka SDB, nebo Jan Regner SJ, Petr Vacík SJ, Jan Poříz OCD, Prokop Brož (KTF UK).

stř

18.00

eucharistická oslava + nešpory. Po mši sv. je možné se připojit k dalším modlitbám řeholní komunity. Celebruje Petr Glogar OCD/Pavel Pola OCD.

čt

19.00

Jan od Kříže: Výstup na horu Karmel. Cyklus duchovní četby. Každý druhý čtvrtek v měsíci. Více viz www.cestanahoru.org.

Říjen na Karmelu

8.-10.10.

Víkend na Karmelu v Luké. Práce a kontemplace. Více na [email protected].

13.10.

19.00

Večery duchovní četby. Začínáme číst spis Jana od Kříže Výstup na horu Karmel. Večer probíhá následovně: cca půlhodinová tichá či doprovázená meditace, následuje četba textu s komentářem a diskuzí. Je možné přijít i bez předchozího ohlášení, avšak s knihou a včas.

17.10.

19.00

Slavnost sv. Terezie z Avily. Hlavní celebrant: Petr Glogar OCD.

17.10.

20.00

Dialogy karmelitek. Rozhovory se zajímavými osobnostmi, tentokrát s bosým karmelitánem a psychoterapeutem Petrem Glogarem.

24.10.

20.00

Inaugurace výstavy fotografií z historie Smíchova a Košíř. Připravují P. Kulhánek a M. Portyková.

31.10.

20.00

Kaštanové posvícení. Na zahradě Karmelu tento večer nabízíme kaštany pečené, vařené a jiné, domácí marmelády, víno a další dary podzimu z vlastní produkce i od vás.

VÝHLEDOVĚ NA KARMELU

21.11.

20.00

Dialogy karmelitek. Hostem večera bude psycholog prof. PhDr. Vladimír Smékal.

12.12.

20.00

Úhel pohledu. Osmý autorský večer. Prostor pro vaši kreativitu: jakékoliv amatérské i profesionální vyjádření k tématu večera, básníků, výtvarníků, fotografů, hudebníků a dalších je vítáno.

Vedle toho je možné přijet individuálně strávit den (pro vzdálenější příp. i víkend) na Karmelu Edith Steinové v Praze, v Jinonické ul. 22 (Praha-Košíře) a účastnit se „běžného provozu“ kláštera, ztišit se nebo uspořádat si osobní rekolekce. Domluva možná na níže uvedeném tel. čísle nebo mailové adrese. Podrobnější info k jednotlivým akcím najdete obvykle na www.cestanahoru.org, případně na adrese [email protected] či na tel. 257 21 24 26 (sestra Denisa). Aktuální informace na www.cestanahoru.org.

Jak se k nám na Karmel dostanete:

jste-li už v Praze, jeďte tramvají č. 6, 9, 10 směr Motol, vystoupí se na zastávce Klamovka, první ulice vlevo je Jinonická (za 5 minut chůze od tramvaje jste u domu č. 22).

Komentáře