Články

Slavnostní bohoslužba na zahájení akademického roku 4.10.

Aktuality | Martin Stanek | 21.9.2011 17:29

Zveme vás na slavnostní zahajovací bohoslužbu, která se bude konat v úterý 4.10. 2010 od 19 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Mši sv. doprovodí salvátorská schola. Po mši sv. bude možnost setkat se v sakristii při malém občerstvení a dozvědět s něco více o salvátorských aktivitách.

Komentáře