Články

Marek Orko Vácha provádí novým televizním cyklem NÁŠ DŮM V KOSMU - od září na televizi NOE každou neděli ve 20.00

Aktuality | Martin Stanek | 22.8.2011 11:06

Přehled jednotlivých dílů najdete zde.

I.Etika ochrany přírody.

1.díl. Kosmos znamená řád i šperk.

2.díl. Etika domácnosti Země.

3.díl. Kdo může za současnou ekologickou krizi?

4.díl. Kdo může za současnou ekologickou krizi? - II.

5.díl. Postavení člověka v přírodě.

6.díl. Proč příroda není učitelkou morálky?

7.díl. Geneticky modifikované organismy.

8.díl. Spiritualita stvoření.

II.Věda a víra (Darwin a evoluce).

1.díl. Metodologie vědy (jak funguje věda? - metodologický naturalismus a ontologický naturalismus).

2.díl. Kreacionismus a evolucionismus.

3.díl. Evolucionismus.

4.díl. První kapitola knihy Genesis (židovský výklad a „Slovo“ v bibli).

5.díl. Bůh mezer.

6.díl. Darwinova teorie.

7.díl. Darwinova teorie II.

8.díl. Darwin a církev

9.díl. Evoluční myšlenka a její vliv na křesťanskou spiritualitu.

10.díl. Dědičný hřích (život a smrt v přírodě).

11.díl. Kreacionismus - inteligentní plán a evolucionismus.

III.Etika a začátek života.

1.díl. Úvod do etiky.

2.díl. Etické teorie.

3.díl. Etické teorie II.

4.díl Problém osoby.

5.díl. Embryo a jeho status.

6.díl. Úvod do klonování – reprodukční a terapeutické.

7.díl. Klonování – reprodukční a terapeutické.

8.díl. Terapeutické klonování a kmenové buňky.

9.díl. Embryonální kmenové buňky.

10.díl. Asistovaná reprodukce (kmenové buňky).

11.díl. Asistovaná reprodukce II.

12.díl. Asistovaná reprodukce III.

13.díl. Asistovaná reprodukce – stanovisko katolické církve.

14.díl. Děloha k pronajmutí.

IV.Konec života.

1.díl. Euthanásie

2.díl. Euthanásie – argumenty pro a proti.

3.díl. Euthanásie – stanovisko náboženských systémů.

4.díl. Dříve vyslovená přání.

5.díl. Dříve vyslovená přání II.

6.díl. Eugenika I.

7.díl. Eugenika II.

Komentáře