Články

Habemus capellanum novum!

Aktuality | Martin Stanek | 28.6.2011 21:59

Počínaje 1. červencem 2011 začíná v naší farnosti působit nový studentský kaplan,  jezuita Petr Vacík,  který v našem kostele  před rokem přijal kněžské svěcení. Oblastí jeho působení budou zejména exercicie, ovšem každý tyden bude jistě přítomen na liturgii. Další možnosti jeho působení jsou zatím v jednání a jistě i sám připravil mnohé zajímavé, čím by naši farnost obohatil. Již během prázdnin bude možnost se s ním setkat při některé z nedělních mší, které bude celebrovat.Petr Vacík (nar. 1974 ) vyrůstal v Rumburku a v Praze. Během pražských studií na střední škole konvertoval a přijal křest v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Vystudoval nejprve analytickou a enviromentální chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Do jezuitského řádu vstoupil v roce 2000. Po noviciátě studoval filosofii na Hochschule für Philosophie v Mnichově. V letech 2004-6 získal kvalifikaci k dávání duchovních cvičení ve Švýcarsku, pracoval jako pastorační asistent v Akademické farnosti v Praze, dával duchovní cvičení a začal spolupracovat na menších projektech s Českou televizí. V roce 2006 odešel do Říma, kde pracoval ve Vatikánském rozhlase a studoval teologii na Papežské Gregoriánské Univerzitě. V Římě byl 14. dubna 2009 vysvěcen na jáhna. Od léta roku 2009 žil v kalifornském Berkeley, kde  pokračoval ve studiu teologie na Graduate Theological Union.  V červnu 2010 byl v kostele Nejsvětějšího Salvátora vysvěcen na kněze.  Zabývá se mj. různými druhy duchovních cvičení (kontemplativní, filmové, Sádhana, Zazen), vztahem spirituality a umění, zvláštní místo u něj zaujímá fotografie.

Komentáře