Články

Slavnostní varhanní koncert 21.2.

Aktuality | Martin Stanek | 19.2.2011 16:20

Koncert u příležitosti dokončení rekonstrukce barokních varhan proběhne v pondělí 21. února 2011 v 19:00 hodin v kostele Nejsvětějčího Salvátora. Vystoupí: Robert Hugo, titulární varhaník kostela, Eva Bublová, Soňa Valenová, Tomáš Chudý, varhaníci kostela, Pavel Černý, pedagog Akademie múzických umění v Praze. Orchestr Capella Regia Praha řídí Robert Hugo. Během večera zazní skladby barokních autorů Dietricha Buxtehudeho (1637–1707), Františka Xavera Brixiho (1732–1771), Johanna Kuhnaua (1660–1722), Carla Philippa Emanuela Bacha (1714– 1788).

Vstup volný.

Varhany u Nejsv. Salvátora patří k nejstarším dochovaným varhanám u nás. Do dnešního stavu nástroj uvedl neznámý varhanář roku 1780.  Současná rekonstrukce je unikátní jak svým rozsahem, tak i důkladností jdoucí až do obnovy původního barokního ladění. Prováděla ji od podzimu 2009 do února 2011 fi rma H. Eule Orgelbau GmBh z Budyšína, subdodavatelsky se podíleli fi rma Brachtl-Kánský z Krnova a akad. mal. Peter Stirber. Práce byly fi nancovány prostřednictvím Finančních mechanizmů EHP/Norska se spoluúčastí Ministerstva kultury ČR.

Komentáře