Články

Mezinárodní konference o varhanách 21.2.

Aktuality | Martin Stanek | 18.2.2011 14:34

Zveme vás na konferenci o restaurování salvátorských varhan, která se uskuteční v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora v pondělí 21. února 2011 od 10 do 17 hodin. Vstup volný, vchod z nádvoří Klementina.

Program konference:

10:00

Zahájení

Stein Johannes Kolnes

Pozdrav norské delegace

10:15

Václav Kapsa

Co víme a co nevíme o hudbě v pražských městech v první polovině 18. století

10:45

Pavel Černý

Filozofie restaurování českých barokních varhan v současnosti

11:15

Petr Koukal

Zvukové aspekty při památkovém restaurování historických varhan

11:45 – 14:00 Oběd

14:00

Restaurování varhan v kostele Nejsv. Salvátora v Klementinu

  • Jiří Kocourek: Úvod. Historie nástroje. Nynější substance a její časové zařazení
  • K. Dänhardt: Restaurování f. Eule
  • J. Kánský: Restaurování f. Kánský & Brachtl (ev. společně s p. Brachtlem)
  • P. Stirber: Restaurování skříní.
15:15

Petr Wollner

Organizace restaurování varhan v kostele  Nejsv Salvátora

15:45

Robert Hugo

Několik poznámek k hudbě v Klementinu

16:15

Závěrečná diskuse

17:00

Závěr

Komentáře